Arwydd Pennill U Wedi Ei Goll: 3 Ffordd I Atgyweirio

Arwydd Pennill U Wedi Ei Goll: 3 Ffordd I Atgyweirio
Dennis Alvarez
Mae signal pennill u

wedi'i golli

Pennill U AT&T neu a elwir hefyd yn bennill U Yn frand adnabyddus sy'n canolbwyntio'n bennaf ar wasanaethau telathrebu. Mae'r rhain yn cynnwys darparu rhyngrwyd i'w defnyddwyr yn ogystal â dyfeisiau a all eich galluogi i sefydlu cysylltiadau ffôn a chebl. Darperir pecynnau lluosog i ddefnyddwyr ddewis ohonynt.

Gweld hefyd: Sut i gysylltu teledu clyfar Toshiba â WiFi?

Mae rhai o'r rhain yn canolbwyntio ar un gwasanaeth yn unig tra bod gan eraill eu holl wasanaethau mewn un tanysgrifiad. Os oes gennych ddiddordeb yn y cwmni yna dylech roi golwg ar eu gwefan. Fodd bynnag, dylech nodi bod rhai pobl wedi nodi'n ddiweddar eu bod yn dal i gael y signal pennill U wedi'i golli ar eu dyfeisiau.

Gallai hyn ddigwydd i chi hefyd, felly byddwn yn defnyddio'r erthygl hon i sôn am rai camau a ddylai allu trwsio hyn.

Gweld hefyd: Ni fydd Insignia TV yn Troi Ymlaen Ar ôl Difa Pŵer: 3 Atgyweiriad

Signal Pennill-U Wedi Ei Goll

  1. System Beicio Power

Mae gan y rhan fwyaf o systemau a dyfeisiau trydanol storfa cof dros dro arnynt. Mae'r rhain yn storio data gan eu defnyddwyr sy'n cynnwys eu harferion a phethau tebyg. Defnyddir y rhain i gyd wedyn i roi'r cyflymderau gorau posibl i chi wrth ddefnyddio'r dyfeisiau.

Er, weithiau gall eich dyfeisiau gael problemau wrth geisio clirio eu cof unwaith y bydd wedi'i lenwi. Os bydd hyn yn digwydd, yna bydd yn rhaid i'r defnyddiwr ailgychwyn ei system i glirio'r ffeiliau storfa â llaw. O ystyried hyn, os ydych wedi bodgan ddefnyddio'ch dyfeisiau ers cryn amser nawr heb ailgychwyn, yna dylai hyn eich helpu chi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgysylltu eich holl offer oddi wrth ei gilydd a thynnwch eu gwifrau i ffwrdd ymlaen llaw.

Gallwch nawr ddiffodd pob un ohonynt ac aros am ychydig funudau. Mae hyn yn rhoi digon o amser iddynt ddileu unrhyw ffeiliau dros dro sydd wedi'u storio ar y ddyfais ynghyd â'r gwallau. Yna gallwch chi droi eich dyfeisiau ymlaen ac aros iddynt ddod yn sefydlog eto. Unwaith y bydd hynny wedi'i wneud, gallwch nawr symud ymlaen o'r diwedd i gysylltu'r rhain i gyd yn ôl at ei gilydd. Peth arall i'w gadw mewn cof yw nad oes yr un o'ch gwifrau'n rhydd nac yn sigledig. Os ydynt, gallwch roi rhai newydd yn eu lle.

  1. Defnyddiwch Wired Connection

Fel arfer, mae pobl yn defnyddio systemau Wi-Fi yn eu cartrefi i gysylltu eu dyfeisiau i'r rhyngrwyd. Er y gall hyn edrych yn lân, mae'n debygol y bydd y signalau y mae'ch dyfais yn eu derbyn yn wan. Mae hyn yn achosi i'r cyflymder ostwng ac mewn rhai achosion, efallai y cewch eich datgysylltu hyd yn oed.

Mae angen cysylltiad rhyngrwyd sefydlog ar y derbynnydd signal U-verse i ddal signalau a darparu cebl i chi. Wrth siarad am hyn, os ydych chi'n defnyddio llwybrydd sy'n bell o'ch derbynnydd. Yna un opsiwn yw symud ei safle. Gallwch dynnu'r llwybrydd a'i osod yn agosach at y derbynnydd i sicrhau bod y signalau bob amser ar gryfder llawn.

Os nad yw hynny'n bosibl, gallwch hyd yn oed ddefnyddio cysylltiad â gwifrau.Mae sefydlu'r rhain yn syml a dim ond cebl ether-rwyd sydd ei angen arnoch chi. Os ydych chi'n cael trafferth chwilio am ba borthladdoedd i osod y wifren ynddynt, gallwch chi ymgynghori â'r llawlyfr. Gall hyn fod yn angenrheidiol oherwydd gall y pyrth ar eich dyfeisiau amrywio yn dibynnu ar y model rydych chi'n ei ddefnyddio.

  1. Cysylltwch â pennill U

Os mae'r broblem yn parhau ac yna mae'n debygol mai mater technegol ydyw. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â AT&T yn uniongyrchol a gofyn iddynt am ateb. Cyn i chi wneud hyn, cofiwch fod y cwmni angen gwybodaeth fanwl am eich gwall.

Gallwch wirio am gyfrif gwallau a logiau o'ch gosodiadau llwybrydd. Gellir dod o hyd i'r rhain trwy agor y gronfa ddata ar gyfer eich cysylltiad band eang yn uniongyrchol. Mae'r tystlythyrau ar ei gyfer fel arfer yn cael eu gosod i 'weinyddu' yn ddiofyn. Ar ôl mewngofnodi, dewch o hyd i'r ffeil ar gyfer logiau gwallau ac yna ei hanfon at y cwmni ynghyd â disgrifiad o'ch mater.

Dylai hyn eu helpu i ddarganfod gwraidd eich problem a'ch helpu. Os yw'r mater yn dod o'u hôl-wyneb yna efallai y bydd yn cymryd ychydig ddyddiau i'w drwsio. Fel arall, byddant yn anfon person o'u tîm i'ch tŷ i drwsio'r cysylltiad. Argymhellir eich bod yn aros yn amyneddgar ar ôl cysylltu â'r cymorth. Bydd eich problem yn cael ei datrys cyn gynted â phosibl.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.