Modem Arris Ddim Ar-lein: 4 Ffordd i Atgyweirio

Modem Arris Ddim Ar-lein: 4 Ffordd i Atgyweirio
Dennis Alvarez

modem arris ddim ar-lein

Mae Modem Arris yn berffaith ar gyfer y sefydlogrwydd gorau posibl a chysylltiad sefydlog ac ni fyddwch yn cael unrhyw fath o broblemau mawr y rhan fwyaf o'r amser. Ond fel yr holl offer technegol sydd ar gael, mae mater neu ddau yn eithaf anochel a does dim byd y gallwch chi ei wneud am y peth

Gweld hefyd: Sut Ydw i'n Trosi DSL yn Ethernet?

. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw bod yn barod ar gyfer materion o'r fath a gwybod sut i'w trwsio yn y modd cywir. Felly, os nad yw eich modem Arris ar-lein, dyma sut y gallwch ei drwsio mewn dim o amser.

Modem Arris Ddim Ar-lein

1) Gwiriwch y Cysylltiad Rhyngrwyd

Y peth cyntaf y dylech fod yn ei wirio rhag ofn na fydd eich Modem Arris Ar-lein am ryw reswm yw ar y Cysylltiad Rhyngrwyd. Bydd yn rhaid i chi wneud yn siŵr bod y cysylltiad Rhyngrwyd yn gweithio'n iawn ac nad oes ganddo unrhyw fath o ddiffyg ar ddiwedd yr ISP. Wrth symud ymlaen, bydd angen i chi wirio'r ceblau, gwifrau a chysylltiadau hefyd a dyna fydd y peth gorau y gallwch chi ei wneud.

Sicrhewch eich bod yn gwirio'r cysylltiad rhyngrwyd hefyd trwy geisio cysylltu'r cebl ether-rwyd ar ryw ddyfais arall.

Bydd hyn yn eich helpu i ganfod a oes angen i chi drwsio rhywbeth ar eich pen eich hun neu a oes rhywbeth o'i le ar y pen ISP. Felly, os nad yw'r rhyngrwyd yn gweithio'n iawn, bydd angen i chi gysylltu â'r ISP a byddant yn gallu gwneud iddo weithio i chi. Os na, bydd angen i chi ddechrau datrys problemaudrwy'r camau hyn.

Gweld hefyd: Gwall Cychwyn PSN Unicast DSID: 3 ffordd i'w drwsio

2) Ailgychwyn y Modem

Mae adegau pan fydd nam neu wall dros dro ar y modem yn gallu achosi iddo fynd all-lein am beth amser a hynny yw'r hyn sydd angen i chi ei drwsio yn gyntaf. Gan mai hwn fyddai'r cam datrys problemau cyntaf, peidiwch â chael y gobeithion yn rhy uchel ond efallai mai dyma'r cychwyn cywir. Bydd angen i chi redeg cylchred pŵer ar y modem a gwneud yn siŵr eich bod yn ei gadw wedi'i ddiffodd am eiliad neu ddwy.

Ar ôl hynny, bydd yn dechrau drosodd ac yn ailgychwyn yr holl gydrannau caledwedd yn ogystal â meddalwedd a bydd hefyd yn sbarduno ymgais i'w gysylltu â'r rhyngrwyd eto. Bydd yr holl broblemau'n cael eu clirio fel hyn a bydd eich modem Arris i fyny ar-lein mewn dim o amser.

3) Ailosod y Llwybrydd

Peth arall yr ydych o bosibl rhoi cynnig arni yw gwneud yn siŵr nad oes unrhyw osodiadau ar y llwybryddion a allai fod yn achosi iddo fod all-lein. Felly, bydd angen i chi ailosod y llwybrydd i osodiadau ffatri a dyna fydd y peth perffaith i gael yr holl broblemau wedi'u clirio.

4) Cysylltwch ag Arris

Os ni allwch wneud iddo weithio er gwaethaf rhoi cynnig ar yr holl gamau datrys problemau, yna bydd angen i chi gysylltu ag Arris a mynd ag ef i fyny gyda nhw. Fel hyn, nid yn unig y byddant yn gallu gwneud diagnosis manwl gywir o'r broblem ond byddant hefyd yn gallu ei thrwsio i chi trwy atgyweiriad neu amnewid, beth bynnag sydd ei angen.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.