Hepgor Ffi Gosod Cox - A yw'n Bosibl?

Hepgor Ffi Gosod Cox - A yw'n Bosibl?
Dennis Alvarez

Tabl cynnwys

Hepgor ffi gosod cox

Mae'r rhyngrwyd wedi dod yn anghenraid llwyr oherwydd bod angen adloniant ar bobl. Yn yr un modd, Cox yw'r dewis a ffefrir. Yn yr achos hwn, mae angen ystyried y ffioedd ychwanegol, megis y ffioedd gosod. Felly, os ydych chi'n pendroni a yw'r ffi gosod Cox wedi'i hepgor, rydym wedi ychwanegu dulliau posibl yn yr erthygl hon!

Hepgor Ffi Gosod Cox

Ymagwedd Negodi Cymryd Dim Carcharorion<6

Os ydych wedi dewis gwasanaethau Cox ar gyfer eich anghenion, rydym yn eithaf sicr eich bod wedi cael eich llethu gan y ffioedd enfawr. Gyda hyn yn cael ei ddweud, gallwch gael y ffi gosod wedi'i hepgor trwy siarad â'r cymorth i gwsmeriaid. Awgrymir eich bod yn ffonio Cox a gofyn yn gynnil am ganslo'r gwasanaeth. Unwaith y byddwch yn gofyn am ganslo'r gwasanaeth, mae mwy o siawns y byddant yn eich cyfeirio at y ganolfan gadw.

Unwaith y cewch eich cyfeirio at y ganolfan gadw, mae'n debyg y byddant yn gofyn am y rheswm am yr achos hwn. Mae'n well eich bod yn dweud wrthynt am y ffi gosod enfawr. Gyda dweud hyn, byddant naill ai'n tynnu'r ffi gosod i ffwrdd neu'n ei leihau.

Y Polisïau Arbed Arian Swyddogol

Gweld hefyd: Netgear CAX80 vs CAX30 - Beth yw'r Gwahaniaeth?

Wrth ddelio â Cox, dylech geisio cael mewn cysylltiad â'r cynrychiolydd gwerthu a gofyn iddynt am y ffioedd gosod. Mae'n debygol y bydd angen yr eglurhad terfynol arnoch oherwydd eich bod yn mynd i dalu'rbil, yn gyffredinol. O ran y ffi gosod, mae hunanosodiad ar gost o $20 am daliadau un-amser.

Os dewiswch hunan-osod, bydd Cox yn anfon yr holl gyfarwyddiadau a llawlyfr ynghyd â'r offer. Gyda hyn yn cael ei ddweud, bydd angen i chi osod a gosod y caledwedd ar eich pen eich hun.

Gweld hefyd: WiFi 5GHz wedi Diflannu: 4 Ffordd i Atgyweirio

Cox's Bluff

Pan fydd cynrychiolwyr y cwsmeriaid yn eich cyfeirio at yr adran gadw, mae angen i chi fod yn glir ac yn syml gyda nhw. Yn yr achos hwn, dylech ddweud wrthynt fod y cyfraddau uchel yn eich bygio. Os oes angen, gallwch chi ddweud y pethau hyn dro ar ôl tro. Yn yr un modd, dylech barhau i'w hatgoffa am y cwsmer rhagorol yr ydych.

Felly, os ydynt yn ystyriol yn ei gylch, bydd y ffi yn cael ei hepgor, a gallwch redeg ar y ffordd hapusach. Ar y llaw arall, os nad ydyn nhw'n gwrando arnoch chi, gwnewch eich pwynt y byddwch chi'n newid i wasanaeth arall ac yn gollwng yr alwad. Yn y rhan fwyaf o achosion, maen nhw'n galw glogwyn, ond ar ôl i chi ollwng yr alwad, maen nhw'n debygol iawn o wneud galwad ddilynol.

Fel arfer, byddan nhw'n cymryd tua dau ddiwrnod ac yn colli'r llymder i gwnewch yn siŵr eu bod yn cael eich cadw chi fel y cwsmer. Yn dilyn hynny, byddant yn hepgor neu o leiaf yn gostwng y ffioedd gosod.

Beth Os bydd Popeth yn Methu?

Felly, os ydych yn gwsmer newydd ac nad ydych wedi defnyddio eu gwasanaethau am amser hir, mae siawns na fyddantdan fygythiad gan y peth gadael. Wel, yn yr achos hwn, bydd angen i chi dalu'r ffi gosod os nad ydych am adael y gwasanaeth neu newid i ddarparwr gwasanaeth arall!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.