Beth Yw Cerdyn Awyr a Sut i Ddefnyddio Cerdyn Awyr? (Atebwyd)

Beth Yw Cerdyn Awyr a Sut i Ddefnyddio Cerdyn Awyr? (Atebwyd)
Dennis Alvarez

Beth Yw Cerdyn Awyr a Sut i Ddefnyddio Cerdyn Awyr? Credyd: Josh Hallett

Gweld hefyd: 4 Dull Datrys Problemau ar gyfer Rhyngrwyd Cartref Verizon 5G

Os ydych chi'n teithio llawer ac yn cael eich hun yn gwastraffu amser yn edrych o gwmpas am fan problemus, dylech ystyried defnyddio cerdyn awyr a fydd yn rhoi cysylltedd Rhyngrwyd i chi mewn unrhyw leoliad sydd o fewn cyffiniau cellog twr ffôn. Os gallwch chi ddefnyddio'ch ffôn symudol mewn ardal lle rydych chi'n teithio yna gallwch chi hefyd gysylltu â'r Rhyngrwyd i wirio'ch negeseuon neu weld ffeiliau gyda cherdyn awyr.

Beth yw Cerdyn Awyr?

Cyfeirir at gerdyn awyr yn gyffredin hefyd fel cerdyn band eang diwifr ac mae'n ddyfais y gallwch chi gysylltu â'ch cyfrifiadur gwe neu liniadur i gael mynediad i Rhyngrwyd cyflym o fewn ystod signal ffôn symudol. Mae hefyd yn bosibl cysylltu cerdyn awyr i gyfrifiadur pen desg a hyd yn oed cyfrifiaduron hŷn.

Gall y cysylltedd diwifr gostio unrhyw le i chi rhwng $45-$60 y mis a delir i ddarparwr y cerdyn awyr. Mae'r cwmnïau mawr yn cynnwys Verizon, AT&T, a T-Mobile ac, os oes gennych chi wasanaeth ffôn symudol yn barod gydag un o'r darparwyr hyn gallwch chi gael eich cerdyn awyr gan yr un cwmni. Os nad yw hyn yn wir, dylech wneud rhywfaint o ymchwil i ddarganfod pa gwmni sy'n darparu'r cysylltedd 3G gorau yn eich ardal ddaearyddol neu ardal yr ydych yn teithio ynddi.

Sut i Ddefnyddio Cerdyn Awyr<5

Ar ôl i chi brynu'ch cerdyn awyr rydych chi'n gosod unrhyw feddalwedd syddefallai y bydd angen i ffurfweddu'ch gliniadur i weithio gyda'r cerdyn awyr. Mae'r meddalwedd wedi'i osod o CD neu gyda rhai darparwyr mae'r feddalwedd eisoes wedi'i chynnwys yn y cof ar y cerdyn awyr. Yna rydych chi'n cysylltu'r cerdyn awyr â'ch cyfrifiadur personol trwy'ch porth USB neu slot cerdyn yn dibynnu ar y darparwr cerdyn awyr rydych chi'n ei ddefnyddio.

Unwaith y bydd popeth wedi'i osod mae gennych chi fynediad band eang i'r Rhyngrwyd cyn belled â'ch bod o fewn yr ystod o dwr ffôn cell. Nid oes yn rhaid i chi wastraffu amser bellach yn ceisio dod o hyd i'r man poeth agosaf a gallwch hyd yn oed bori'r Rhyngrwyd tra'ch bod yn gyrru yn y car.

Terfynau Trosglwyddo Data

Pryd rydych chi'n bwriadu prynu cerdyn awyr, cofiwch nad oes gan rai darparwyr derfyn trosglwyddo data tra bydd darparwyr eraill yn cyfyngu ar drosglwyddo data yn ôl megabeit. Mae gennych chi swm penodol o megabeit sy'n cael eu gosod ar y cerdyn awyr pan fyddwch chi'n ei brynu ac yna os byddwch chi'n mynd y tu hwnt i'r cyfyngiad hwnnw, codir tâl fesul megabeit a ddefnyddiwyd gennych i drosglwyddo data.

Cardiau Awyr GPS<5

Mae rhai darparwyr fel Verizon yn cynnig cardiau awyr gyda gwasanaethau GPS sy'n gweithio'n dda cyhyd â bod gan eich dyfais symudol allu gwasanaeth GPS. Gall y math hwn o gerdyn awyr ddarparu mynediad rhyngrwyd band eang tra'n cynnig gwasanaethau GPS ar yr un pryd. Yn syml, rydych chi'n ffurfweddu'r GPS ym meddalwedd Verizon Access Manager sydd wedi'i gynnwys gyda'r cerdyn awyr ac yna cliciwch ar "Start" yn ypanel rheoli ar gyfer y GPS ar eich dyfais symudol i actifadu eich cerdyn awyr.

Creu Rhwydwaith gyda'ch Cerdyn Awyr

Os ydych yn teithio gyda nifer o ddefnyddwyr PC gallwch ddefnyddio'ch cerdyn awyr i greu rhwydwaith ar gyfer rhannu ffeiliau a ffolderi. Mae'r ffurfweddiad yn hawdd i'w sefydlu ac yn caniatáu ichi gyfathrebu ag unrhyw gyfrifiaduron eraill sydd ar y rhwydwaith. Rydych chi'n sefydlu'r rhwydwaith trwy gysylltu eich cerdyn awyr â'r porthladd neu'r slot priodol ar eich cyfrifiadur ac yna clicio ar "Start" ar brif far offer eich bwrdd gwaith.

Dewiswch "Control Panel" o'r ddewislen ac yna dyblu - cliciwch ar yr eicon “Rhwydwaith” a dewis “Sefydlu Rhwydwaith.” Yn y ffenestr newydd cliciwch ar "Wireless" ac yna galluogi'r nodwedd sy'n eich galluogi i rannu ffeiliau. O dan “Workgroup” rhowch “AIRCARD,” caewch y ffenestr, ac yna ailgychwynwch eich cyfrifiadur personol i ganiatáu i'r newidiadau ddod i rym.

Gwella'r Arwydd Cerdyn Awyr Wrth Deithio

Os ydych chi'n teithio llawer mae'n debygol y byddwch chi'n teithio i ardaloedd lle mae'r signal ar gyfer eich cerdyn awyr yn wan yn dibynnu ar ba mor bell ydych chi o'r tŵr ffôn symudol agosaf. Yn yr achos hwn gallwch gario atgyfnerthu signal gyda chi sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer cardiau awyr. Gall atgyfnerthydd signal fod yn eithaf drud ond os ydych ar y ffordd lawer mae'n debyg y byddwch yn gweld ei fod yn werth ei brynu.

Defnyddio Cerdyn Awyr i Deithio Dramor

Bydd y rhan fwyaf o ddarparwyr cardiau awyr yn rhoi i chisawl gigabeit o drosglwyddo data am ffi fisol benodedig, fodd bynnag os byddwch yn teithio y tu allan i'r Unol Daleithiau, yna mae ffioedd crwydro yn berthnasol a all fod mor uchel â $20 am bob megabeit o drosglwyddo data a ddefnyddiwch. Os ydych chi'n teithio dramor yn helaeth, gall hyn ddod yn eithaf drud.

Gweld hefyd: 3 Ffordd I Atgyweirio Fflachio Golau Xfinity US DS

Y newyddion da yw y gallwch chi ddefnyddio darparwr sy'n cynnig cerdyn SIM (Modiwl Hunaniaeth Tanysgrifiwr) i gysylltu â'r rhwydwaith. Pan fyddwch yn teithio dramor gallwch brynu cerdyn SIM rhagdaledig i'w ddefnyddio tra byddwch yn teithio i wledydd eraill. Mae'r prisiau rhyngwladol yn tueddu i fod yn agosach at eich ffi fisol pan fyddwch chi'n defnyddio'ch gwasanaeth yn yr Unol Daleithiau.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.