4 Dull Datrys Problemau ar gyfer Rhyngrwyd Cartref Verizon 5G

4 Dull Datrys Problemau ar gyfer Rhyngrwyd Cartref Verizon 5G
Dennis Alvarez

datrys problemau rhyngrwyd cartref verizon 5g

Mae Verizon wedi bod yn cynnig gwasanaethau rhyngrwyd ers blynyddoedd, ac mae'n un o'r cwmnïau cyntaf i gynnig gwasanaethau rhyngrwyd 5G.

Fodd bynnag, mae angen cysylltiadau 5G offer arbennig, a dyna pam eu bod wedi lansio Rhyngrwyd Cartref 5G, fel y gallwch chi gysylltiad rhyngrwyd 5G a llwybrydd Wi-Fi 6 sy'n cefnogi cyflymder rhyngrwyd cyflym.

Mae'r deuawd hwn yn addo lawrlwythiadau cyflym, a byddwch yn cael gwarant tair blynedd ar y llwybrydd. Eto i gyd, mae'n well bod yn hysbys i faterion cyffredin am y porth cysylltiad diwifr hwn.

Am y rheswm hwn, mae gennym ddatrysiad problemau Rhyngrwyd Cartref Verizon 5G yn yr erthygl hon!

Verizon 5G Hafan Rhyngrwyd Datrys Problemau

  1. Methu Cysylltu Neu Pori'r Rhyngrwyd

Os ydych yn defnyddio cysylltiad rhyngrwyd Verizon 5G ond nad ydych yn gallu cysylltu â'r rhyngrwyd neu bori'r rhyngrwyd, mae yna atebion amrywiol y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw.

Gwiriwch y Rheolaethau Rhieni

Os ydych wedi troi ar reolaethau rhieni , ni fyddwch yn gallu cysylltu â'r rhyngrwyd oni bai bod perchennog y rhwydwaith yn caniatáu i chi gysylltu â'r rhyngrwyd.

Am y rheswm hwn, rydym yn argymell eich bod mewngofnodi i ryngwyneb gweinyddol y llwybrydd ac agor “rheolaethau rhieni” o'r ddewislen. Mae'n rhaid i chi glicio ar y switsh hidlo a'i ddiffodd .

Yn ail, rhaid diffodd y switsh rheoli rhiant i wneud yn siŵr eich bod yn gallu cysylltu â'r rhyngrwyd a rhyngrwyd porwr sut bynnag yr hoffech.

Yn ogystal, dylech dapio ar yr opsiwn "dyfeisiau cysylltiedig" a gwneud yn siŵr nad yw eich dyfais wedi'i rhwystro. Os yw wedi'i rwystro, tapiwch yr eicon dileu a cheisiwch ailgysylltu â'r rhyngrwyd.

Blociau Amser

Mae'n gyffredin i bobl osod blociau amser i atal defnydd gormodol o'r rhyngrwyd ac yn defnyddio'r holl led band sydd ar gael.

Felly, os nad ydych yn gallu cysylltu â'r rhyngrwyd, mae'n rhaid i chi mewngofnodi i ryngwyneb y llwybrydd ac ewch i'r "ychwanegu amserlen." O'r ddewislen hon, gallwch addasu'r amser a chael mynediad i'r rhyngrwyd fel y dymunwch.

  1. Rhyngrwyd Hafan 5G yn Gollwng Neu Methu Cysylltu

Os na allwch gysylltu â'r rhyngrwyd neu os yw'r signalau'n gostwng, mae nifer o ffactorau y mae'n rhaid i chi eu hystyried, yn amrywio o leoliad y llwybrydd i ailgychwyn a mwy.

Symud y Llwybrydd yn Agosach

Pan fydd y signalau rhyngrwyd yn dechrau gollwng, y cam cyntaf yw gwirio lleoliad y llwybrydd. Mae hynny oherwydd os yw'r llwybrydd yn rhy bell i ffwrdd, ni fydd y signalau yn cyrraedd eich dyfais yn gyson.

Yn ddelfrydol, dylech osod y llwybrydd yn rhan ganolog eich cartref i atal gollwng signalau. Mae hefyd yn sicrhau bod pob dyfais yn cael yr un signalau.

Yn ail, rhaid bod dim rhwystrau o amgylch yllwybrydd oherwydd gallant ymyrryd â throsglwyddo signalau diwifr. Am y rheswm hwn, mae'n rhaid i chi ddewis man agored ac awyrog ar gyfer y llwybrydd.

Gwiriwch y Sianel Wi-Fi

Y llwybrydd Wi-Fi 6 a gynigir gan Llwybrydd band deuol yw Verizon, sy'n golygu bod ganddo sianeli diwifr 2.4GHz a 5GHz.

Felly, os yw'r signalau'n gostwng, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'r sianel 2.4GHz . Mae hynny oherwydd bod gan y sianel 5GHz gysylltiad rhyngrwyd cyflymach ond ystod fyrrach , sy'n arwain at ostyngiad yn y signal.

Ar y llaw arall, y 2.4GHz efallai bod gan y sianel rhyngrwyd araf, ond mae'r ystod yn eithaf gwych.

Gweld hefyd: Newidiodd Enw fy Rhwydwaith Di-wifr ei Hun: 4 Atgyweiriad

Ailgychwyn

Datrysiad arall yw ailgychwyn eich llwybrydd Rhyngrwyd Cartref Verizon 5G gyda chymorth y My Verizon ap. I ailgychwyn y llwybrydd gydag ap, rhowch gynnig ar y camau isod;

  • Agorwch eich ap “My Verizon” ar y ffôn clyfar
  • Cliciwch ar y cyfrif tab o waelod y sgrin. Os gofynnir i chi ychwanegu olion bysedd, cyfrinair, neu ID wyneb, dylech ei nodi
  • Yna, cliciwch yr opsiwn “home” ac ewch i “rheoli 5G home”
  • Ewch i'r gosodiadau rhwydwaith a pwyswch y botwm ailgychwyn
  • Bydd tab cadarnhau, felly pwyswch y botwm ailgychwyn eto. Cofiwch y gallai ailgychwyn gymryd ychydig funudau i'w gwblhau, felly arhoswch

Cwmpas

Os nad oes unrhyw beth yn gweithio, mae siawnsnad yw rhyngrwyd Verizon ar gael yn eich ardal chi neu nad oes signalau 5G. Yr ateb yw ffonio gwasanaeth cymorth cwsmeriaid Verizon a gofyn iddynt am y sylw .

Yn ogystal â hyn, gallwch ddefnyddio'r ap i wirio cryfder y signal Wi-Fi . Os yw cryfder y signal yn ymddangos yn wan, dylech ffonio cymorth cwsmeriaid am fwy o help. Hefyd, gall y cymorth i gwsmeriaid ddatrys y problemau darpariaeth hefyd.

  1. Rhyngrwyd yn Rhy Araf

Verizon 5G Mae Home Internet wedi'i gynllunio i gynnig cysylltiad rhyngrwyd cyflym, felly os yw cyflymder y rhyngrwyd yn araf, mae'n rhaid i chi wirio'r pwyntiau canlynol;

Gwirio Lleoliad y Dyfais <2

Gweld hefyd: Sut i Gael Rhyngrwyd Yn Ti-Nspire CX

Mae gwasanaethau Rhyngrwyd Cartref gan Verizon yn cael eu haddasu yn ôl y cyfeiriad a ddarparwyd gennych ar yr amser archebu.

Felly, os ydych yn defnyddio'r rhyngrwyd mewn lleoliad gwahanol, argymhellir eich bod ei ddefnyddio yn y lleoliad penodedig . Fodd bynnag, os oes rhaid i chi newid y lleoliad, dylech ofyn am gymorth cwsmeriaid Verizon.

Amser Brig

Mewn rhai achosion, mae cyflymder rhyngrwyd yn mynd yn rhy araf yn ystod oriau brig amseroedd. Felly, os yw'r rhyngrwyd yn araf fin nos, dylech adael i'r amser brig hwn fynd heibio a gweld a yw cyflymder y rhyngrwyd yn gwella.

  1. Mae gan Rhyngrwyd 5G Gysylltiad Ysbeidiol

Yn gyffredinol, mae Verizon 5G Home Internet yn addo cysylltiad rhyngrwyd cyflym a chyson. Fodd bynnag, osmae cysylltiad ysbeidiol, ceisiwch ddilyn yr awgrymiadau hyn;

Gwiriwch y Gofynion Cyflymder Rhyngrwyd

Os yw'r cysylltiad rhyngrwyd yn colli a gan adennill y signalau yn gyson, bydd yn arwain at gysylltiad rhyngrwyd smotiog, a dyna pam rydym yn argymell eich bod yn gwirio gofynion cyflymder rhyngrwyd.

Yn benodol, os oes gennych ddyfais heb CDMA, bydd yn rhaid i chi gael trafferth gyda cyflymder data cyfyngedig, sy'n achosi cysylltiad ysbeidiol.

Apiau Cefndir

Os oes gan eich dyfais dabiau neu apiau lluosog ar agor yn y cefndir, bydd yn arwain at smotiog ac ysbeidiol cysylltiad rhyngrwyd.

Mae hynny oherwydd bydd yr apiau a thabiau cefndir yn defnyddio lled band rhyngrwyd hyd yn oed os nad ydych yn eu defnyddio, gan arwain at broblemau rhyngrwyd.

Anti -Apiau firws

Yn olaf ond nid lleiaf, mae'n rhaid i chi ddiffodd wal dân Windows yn ogystal ag apiau gwrthfeirws eraill rydych chi wedi'u galluogi ar eich dyfeisiau.

1>Mae hyn oherwydd bod gan yr apiau gwrthfeirws a'r waliau tân hyn broses hidlo ddwys, a all arafu'r rhyngrwyd , felly ceisiwch ddefnyddio'r rhyngrwyd ar ôl diffodd y wal dân a chau'r apiau gwrthfeirws!

Os nad oes dim yn gweithio, gallwch ffonio gwasanaeth cymorth cwsmeriaid Verizon!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.