Sut ydw i'n gwybod a oes gan fy Vizio SmartCast?

Sut ydw i'n gwybod a oes gan fy Vizio SmartCast?
Dennis Alvarez

Pe bai dysgu am SmartCasting wedi peri i chi fod â diddordeb mewn cael profiad o ffrydio o'ch ffôn symudol i'ch Vizio Smart TV, gwnewch yn siŵr bod gan eich dwy ddyfais y nodwedd.

Gweld hefyd: Ydy Hughesnet yn Dda ar gyfer Hapchwarae? (Atebwyd)

Gan ei fod yn gweithio trwy gysylltu dwy ddyfais, bydd angen yr ap SmartCast wedi'i osod ar eich teledu clyfar Vizio ac ar eich ffôn symudol, neu liniadur, llechen – yn y bôn, pa bynnag ddyfais gydnaws rydych chi'n dewis ffrydio ohoni.

Os ydych chi am sicrhau bod gan eich Vizio Smart TV nodwedd SmartCast, ewch i wefan swyddogol y cwmni, cliciwch ar y tab setiau teledu a dewch o hyd i'ch teledu ar y rhestr. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio'r ffilterau i'w leoli'n gyflymach.

Ar ôl dod o hyd i'ch Teledu Clyfar yn y rhestr, cliciwch arno a bydd y dudalen yn dangos yr holl fanylebau ac apiau sydd wedi'u gosod ymlaen llaw sy'n dod gyda'ch Teledu Clyfar i chi.

Dewis arall i'w wirio yw edrych ar gefn eich teledu Vizio Smart a gwirio os oes porth ether-rwyd arno. Er mai dim ond mae'r modelau mwy newydd yn cynnig y math hwn o gysylltu â'r rhyngrwyd, mae'r opsiwn hwn yn ymddangos yn fwy ymarferol nag ymweld â'r wefan a phori trwy gymaint o fodelau Teledu Clyfar nes i chi ddod o hyd i'ch un chi.

Yn olaf, gwiriwch a yw'ch Vizio Smart TV a'ch Teledu Clyfar mae'r ddyfais rydych chi am ffrydio ohoni wedi'i chysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi cartref. Cofiwch mai dim ond os yw'r ddwy ddyfais wedi'u cysylltu â'r un Wi-Fi y bydd y nodwedd SmartCast yn gweithiorhwydwaith .

Drwy brif ddewislen eich Vizio Smart TV gallwch wirio a yw'r teledu wedi'i gysylltu â'r Wi-Fi, yn ogystal ag a yw wedi'i gysylltu â'r un rhwydwaith â'ch dyfais ffrydio.

O ran eich ffôn clyfar, llechen, gliniadur, cyfrifiadur neu unrhyw ddyfais gydnaws arall rydych chi am ffrydio ohoni, bydd angen fersiwn wedi'i diweddaru o SmartCast hefyd.

Gweld hefyd: 3 Ffordd o Drwsio Golau Rhyngrwyd Coch Netgear Nighthawk

Sicrhewch eich bod yn estyn allan i'r App Store , Play Store, Microsoft Store neu ba bynnag blatfform y mae eich dyfais yn ei ddefnyddio i lawrlwytho apiau a cael y fersiwn diweddaraf o ap SmartCast .

Oherwydd materion cydnawsedd, dylai eich Teledu Clyfar hefyd fod yn >rhedeg y fersiwn diweddaraf o ap SmartCast , neu fel arall bydd risg na fydd cysylltedd wedi'i sefydlu'n iawn.

A ddylech chi ddilyn y camau a grybwyllir uchod ac ni allwch chi gyflawni cysylltiad iawn trwy SmartCast o hyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gysylltu â Chymorth i Gwsmeriaid Vizio. Bydd eu gweithwyr proffesiynol tra hyfforddedig yn falch o'ch tywys trwy'r broses gyfan ac a ydych chi wedi mwynhau eich profiad ffrydio mewn dim o amser.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.