3 Ffordd o Drwsio Golau Rhyngrwyd Coch Netgear Nighthawk

3 Ffordd o Drwsio Golau Rhyngrwyd Coch Netgear Nighthawk
Dennis Alvarez

goleuadau rhyngrwyd coch netgear nighthawk

NETGEAR yw un o'r gwneuthurwyr offer rhwydweithio gorau sydd ar gael ac nid oes angen dweud y gallwch eu defnyddio ar gyfer yr holl fathau gwahanol o gymwysiadau y gallai fod eu hangen arnoch. ar gyfer.

Nighthawk yw'r gyfres flaenllaw gan NETGEAR ac mae'n caniatáu ichi fwynhau'r sefydlogrwydd, perfformiad, cwmpas a chyflymder perffaith ar yr un pryd er mwyn i chi gael y profiad perffaith. Os yw'r llwybrydd Nighthawk sydd gennych chi'n dangos golau coch ar y rhyngrwyd, bydd angen i chi ei drwsio. Ond cyn hynny, bydd angen i chi wybod beth mae'n ei olygu.

Mae golau rhyngrwyd coch yn golygu nad yw'ch llwybrydd yn gallu cael unrhyw gysylltiad rhyngrwyd ac mae rhai pethau y bydd angen i chi ofalu amdanynt er mwyn ei drwsio.

Sut i Drwsio Golau Rhyngrwyd Coch Netgear Nighthawk?

1. Gwiriwch yr Ethernet

Yn gyntaf oll, bydd angen i chi wirio'r cysylltiad ether-rwyd gan fod yna nifer o ffactorau a allai fod yn achosi i chi gael y broblem hon. Yn gyntaf, bydd angen i chi gysylltu'r cebl ether-rwyd ag un o'r cyfrifiaduron personol neu'r gliniaduron sydd gennych yn defnyddio'r porthladd ether-rwyd a gwirio am y cwmpas o'r ISP.

Os yw hynny'n iawn, bydd angen i chi wneud hynny. archwiliwch y cebl am unrhyw fath o draul neu ddifrod a allai fod yno ar y cebl ac os dewch o hyd i rai, bydd angen i chi gael cebl newydd er mwyn datrys y broblem i chi.

Byddwch hefydMae angen i chi fod yn ofalus ynglŷn â'r cysylltydd Ethernet, ac os ydych chi'n gweld ei fod wedi'i ddifrodi, wedi torri neu'n rhydd, bydd yn rhaid i chi sicrhau eich bod yn disodli'r cysylltydd ar y cebl ether-rwyd ac yna ei gysylltu eto â'ch llwybrydd Nighthawk a hynny yn datrys y broblem yn y ffordd orau i chi heb achosi unrhyw drafferthion pellach o gwbl.

Gweld hefyd: Adolygiad Llwybrydd Sbectrwm Wave 2

2. Ailosod y Llwybrydd

Os yw'r cebl ether-rwyd yn iawn, ac ni allwch ganfod unrhyw broblemau ar y rhan honno. Bydd angen i chi ailosod y llwybrydd unwaith i osodiadau ffatri oherwydd efallai y bydd rhywbeth fel gwall ar y llwybrydd a allai fod y rheswm y tu ôl i chi weld y golau coch hwn a bydd yn rhaid i chi drwsio hynny'n effeithiol. Felly, bydd angen i chi ddarganfod y ffordd i ailosod y llwybrydd a bydd y rhan fwyaf o'r amseroedd yn trwsio'r broblem i chi gyda'r golau coch ar y dangosydd rhyngrwyd.

Gweld hefyd: Beth yw porthladd DSL? (Eglurwyd)

3. Cael Ei Gwirio

Peth arall y bydd angen i chi fod yn ofalus yn ei gylch yw gwirio'r llwybrydd. Gall fod rhai problemau caledwedd gyda'ch llwybrydd Nighthawk hefyd y bydd angen i chi eu gwirio'n iawn.

Felly, bydd angen i chi gysylltu â chymorth NETGEAR a byddant yn gallu eich rhoi ar ben ffordd i'r cyfeiriad cywir. cael trefn ar hyn. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd â'ch llwybrydd Nighthawk i un o'r canolfannau gwasanaeth a byddant yn gallu gwneud diagnosis o'r broblem i chi a'i thrwsio hefyd fel eich bod chidoes dim rhaid wynebu'r broblem eto.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.