Sut i Ailgychwyn Sioe Ar Hulu? (Eglurwyd)

Sut i Ailgychwyn Sioe Ar Hulu? (Eglurwyd)
Dennis Alvarez

sut i ailgychwyn sioe ar hulu

Hulu yw un o'r gwasanaethau ffrydio ar-lein mwyaf mawr a hynod boblogaidd sy'n eich galluogi i fwynhau ymyl perffaith sefydlogrwydd, cyflymder cywir ac ansawdd ffrydio ar gyfer y fideos. Cynhyrchiad Walt Disney sy'n berchen ar Hulu ac mae hynny'n eich galluogi chi i fwynhau rhai o'u teitlau unigryw hefyd cynharaf ar Hulu.

Maen nhw'n eithaf cŵl gyda chymwysiadau ar gyfer bron pob un o'r prif lwyfannau a llawer mwy y gallwch chi o bosib. cael eich dwylo ar. Mae Hulu yn cynnig y platfform cywir gyda'r holl nodweddion a fydd yn wirioneddol wella'r profiad ffrydio cyfan i chi. Os ydych am ailgychwyn sioe ar Hulu, dyma rai pethau y bydd angen i chi wybod amdanynt.

Sut i Ailgychwyn Sioe Ar Hulu? A yw'n Bosibl?

Ydy, mae'n gwbl bosibl ac ni fydd yn rhaid i chi wynebu unrhyw fath o anawsterau neu rwystrau os ydych am ei gyflawni. Y cyfan fydd yn rhaid i chi ei wneud yw sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir a bod eich Hulu yn gweithio heb unrhyw wallau ac ni fydd yn rhaid i chi wynebu neu ddelio ag unrhyw fath o broblemau gydag Ailgychwyn sioe ar Hulu.

Mae sawl ffordd o wneud hyn, a dyma ychydig o ddulliau cyffredin y gallwch eu defnyddio i ailgychwyn sioe ar Hulu.

O fewn y Sioe

Gweld hefyd: Modem Windstream T3200 Golau Oren: 3 Ffordd i Atgyweirio

Os ydych chi o fewn y sioe, ac yr hoffech ei gychwyn drosodd, mae'n eithaf posibl gwneud hynny. Y cyfan fydd angen i chi ei wneud ywgwnewch yn siŵr eich bod yn clicio ar y saeth ac fe welwch eicon cychwyn drosodd yn ymddangos ar eich sgrin yn y gornel chwith isaf. Ar ôl i chi glicio ar yr eicon, bydd y sioe yn dechrau o'r dechrau a byddwch yn gallu ei mwynhau o'r dechrau.

Defnyddiwch y Bar Sgrolio

Yna hefyd yn far cynnydd ar Hulu sy'n eich galluogi i anfon neu ailddirwyn sioe benodol yn ôl eich dewis a gallwch ei gwylio o amser penodol ag yr hoffech. Gan gadw hynny mewn cof, os ydych am hepgor y cyflwyniad neu'r credydau a ddim eisiau aros i'r sioe ddechrau eto.

Y ffordd orau fyddai defnyddio'r bar sgrolio ar waelod eich sgrin a gallwch ailddirwyn y cynnwys i unrhyw bwynt yr ydych yn ei hoffi gan gynnwys y cychwyn cyntaf. Bydd hyn yn eich helpu i gychwyn dros y sioe heb gael unrhyw fath o drafferthion neu wallau o gwbl.

O'r Brif Ddewislen

Gweld hefyd: T-Mobile: A allaf Gludo Fy Rhif Os Caiff Fy Ngwasanaeth ei Atal?

Gallwch hefyd ailgychwyn sioe o'r brif ddewislen yn Hulu ac mae hynny'n eithaf hawdd hefyd. Bydd yn ailgychwyn y sioe o'r cychwyn cyntaf, hyd yn oed os oes ganddi sawl tymor neu bennod. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd i'r tab parhau i wylio a chlicio ar y tri dot wrth ymyl y sioe rydych chi am ei hailddechrau. Fe welwch y botwm tynnu yma. Ar ôl i chi bwyso Dileu, gallwch chwilio am yr un sioe a bydd yn cychwyn o'r dechrau.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.