Modem Windstream T3200 Golau Oren: 3 Ffordd i Atgyweirio

Modem Windstream T3200 Golau Oren: 3 Ffordd i Atgyweirio
Dennis Alvarez

modem llif gwynt t3200 golau oren

Gweld hefyd: 3 Cod Gwall Teledu Tân Cyffredin Gyda Datrysiadau

Modem ffrwd wynt t3200 yw un o'r pethau gorau y gallwch ei gael i gael profiad gwell dros rwydweithiau Windstream. Mae'n caniatáu i chi ddewis rhwng Amlder 2.4Ghz ac Amlder 5Ghz sy'n rhywbeth newydd i'r Modemau Windstream a gallwch chi fwynhau cyflymder cyflymach a chysylltedd drosto.

Mae'r modem hefyd wedi ymestyn cefnogaeth ar gyfer cyflymder a nawr gallwch chi fwynhau hyd at 1GB o gyfradd trosglwyddo data yn ddi-wifr neu dros y cysylltiad Ethernet a fydd yn newid y ffordd rydych chi'n edrych ar gysylltiad rhyngrwyd Windstream. Os ydych chi'n gweld golau oren neu ambr yn blincio ar eich Modem t3200, dyma beth fyddai'n ei olygu.

Modem Ffrwd Gwynt T3200 Golau Oren: Y Rheswm?

Dim ond dau olau sydd ar y modem, ac mae un ar gyfer pŵer felly dylai fod yn wyrdd bob amser. Mae'r golau arall ar gyfer y cysylltedd a dylai fod yn wyrdd solet pan fydd gennych y cysylltedd cywir sydd ei angen arnoch.

Os yw'r golau'n goch, byddai hynny'n golygu nad oes cysylltiad o gwbl â'r gweinydd a mae angen ichi wirio hynny. Fodd bynnag, golau ambr neu oren sy'n fflachio yw'r arwydd fod gan eich modem gysylltedd cyfyngedig a'i fod yn ceisio cysylltu â'r gweinydd.

1) Ailgychwyn y Modem

Mewn rhai achosion, dim ond gyda'r modem y mae'r broblem oherwydd rhyw fath o fân nam neu wall a dylid ei drwsio'n hawdd gydag ailgychwyn syml. Unwaith y byddwch chiailgychwyn y modem, bydd yn sbarduno ymgais i gael ei ailgysylltu dros y rhwydwaith gyda'r gweinydd. Bydd hyn yn sicrhau bod y golau oren sy'n fflachio wedi diflannu a byddwch yn gallu gweld golau sefydlog gwyrdd ar eich modem gyda'r cysylltedd a'r sefydlogiad gorau posibl a fydd yn sicrhau cysylltiad rhyngrwyd gweithredu llyfn i chi.

2) Ailosod y Modem

Peth arall y bydd angen i chi roi cynnig arno os nad yw'r ailgychwyn yn gweithio allan i chi yw ailosod y modem. Mae botwm wrth ymyl y porth lle rydych yn plygio'r cord pŵer i mewn ond nid yw'n hygyrch ac ychydig o dan wyneb casin eich modem i sicrhau nad yw'n cael ei gyffwrdd yn ddamweiniol.

Bydd angen i chi cliciwch ar y botwm hwn gyda theclyn pigfain fel nodwydd a'i gadw wedi'i wasgu am 10-15 eiliad nes bod y ddau olau ar eich modem yn dechrau fflachio'n wyrdd. Gadewch ef ar ôl hynny, a bydd y modem yn ailosod i'w osodiadau rhagosodedig, ailgychwyn unwaith a diweddaru'r firmware hefyd.

Gall y broses gyfan hon gymryd ychydig funudau ac mae angen i chi eistedd yn ôl yn amyneddgar am hynny. Ar ôl ailgychwyn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud iddo weithio heb gael unrhyw fath o wallau.

Gweld hefyd: 3 Ffordd o Drwsio Mater Gardd Furiog Comcast

3) Cysylltwch â Windstream

Os na allwch ei wneud o hyd gwaith, mae siawns uchel y gallai gael ei achosi oherwydd rhyw fath o gamgymeriad ar y rhwydwaith Windstream, a'r ffordd orau o ddatrys hyn yw trwy gysylltu â nhw a gofyn iddynt wneud hynny.eich helpu gyda'r datrys problemau.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.