Popeth Am Verizon Price Match

Popeth Am Verizon Price Match
Dennis Alvarez

cyfateb pris verizon

Mae Verizon wedi dod yn gludwr rhwydwaith eithaf allan yna sydd wedi bod yn cynnig pecynnau symudol pen uchel. Gyda hyn yn cael ei ddweud, mae gan Verizon wasanaethau lluosog, megis galwadau llais, negeseuon testun, a data ar gyfer mynediad i'r rhyngrwyd. Ar ben popeth, maen nhw wedi dylunio sawl pecyn ffôn ar gyfer pobl sydd angen prynu ffonau smart. Felly, yn yr erthygl hon, rydym yn rhannu popeth sydd angen i chi ei wybod am Verizon Price Match!

Beth Yw Verizon Price Match?

I fod yn onest, mae'r pris yn cyfateb yn y bôn yw'r dacteg marchnata a gwella busnes. Y dacteg hon sy’n gyfrifol am “wneud” i’r cwsmeriaid feddwl eu bod yn cael y bargeinion gorau (sydd ddim yn wir yn y mwyafrif o achosion). Yn ogystal, mae'n helpu i hybu gwerthiant tra'n hyrwyddo sylfaen cwsmeriaid dibynadwy a theyrngar. Yn ôl Verizon, maen nhw wedi dylunio'r polisi hwn i gynnig y bargeinion gorau i'r sylfaen defnyddwyr amrywiol.

Yn ogystal, maen nhw wedi dylunio'r polisi diogelu prisiau ar gyfer ffonau symudol. Fodd bynnag, nid yw'n cyfateb i'r prisiau o'i gymharu â manwerthwyr symudol eraill. Er enghraifft, os ydynt yn gwerthu rhai dyfeisiau am gyfradd rhatach yn ystod y cyfnod dychwelyd, byddant yn amlwg yn cyfateb pris i'r defnyddwyr. Er enghraifft, ni fyddant yn cyfateb pris y ffôn gyda'r iPhone neu Samsung.

Trafodaeth Cyfateb Pris Gyda Verizon

Gweld hefyd: 5 Rheswm Ac Ateb Ar Gyfer Gosod Sgrin Ddu Xfinity Flex

Yn gyntaf oll, mae'n amlwg yn wirnad yw Verizon yn cynnig pris cyfatebol gyda manwerthwyr ffonau symudol eraill. Fodd bynnag, mae gan y defnyddwyr bob amser ffordd o drafod gyda Verizon ar gyfer paru prisiau. Felly, os ydych chi wedi archebu'r ffôn ymlaen llaw gan Verizon ac eisiau gwneud iddyn nhw gytuno ar y pris cyfatebol. Gyda hyn, rydym yn awgrymu ffonio Verizon.

Pan fyddwch yn ffonio gwasanaeth cymorth cwsmeriaid Verizon, gofynnwch iddynt roi pris sy'n cyfateb i'r ffonau. Mae siawns uchel na fyddant yn cytuno arno ond gallwch chi fynnu ychydig bach bob amser. I fod yn onest, ni fydd y mynnu ond yn gweithio os yw'r cynrychiolydd yn garedig. Ar y llaw arall, dylech geisio eu bygwth i ganslo'r archeb ymlaen llaw a'ch tanysgrifiad Verizon.

Unwaith y byddwch yn bygwth canslo'r archeb ymlaen llaw os nad yw'r pris yn cyfateb i'r ddyfais, maent yn debygol iawn i wrando arnoch chi. Yn ogystal, efallai na fyddant yn cyfateb pris ond yn cynnig rhywfaint o gredyd. Fel arfer, darperir y credyd fel bonws cwsmer. Hyd yn oed yn fwy, os ydych wedi bod yn gwsmer Verizon ers amser maith neu os oes gennych y cyfrif ers blynyddoedd, bydd yn cynyddu'r siawns y byddant yn gwrando arnoch ac yn darparu ar gyfer eich cais.

Ar ben popeth, dylech eu bygwth i newid i ryw gludwr rhwydwaith arall oherwydd ei fod bob amser yn gweithio'n well. Mewn rhai achosion, efallai y byddant yn cynnig manylion pecyn ychwanegol, megis cofnodion galwadau llais, data rhyngrwyd, neu negeseuon testun heb gost ychwanegol i wneud iawn am eich anghenion. Hefyd, rydym yn awgrymu myndi siop Verizon.

Mae hyn oherwydd na allant adael i anhrefn ddigwydd yn y siop adwerthu. Felly, ewch i Verizon a cheisiwch eu mynnu a'u gwylio'n gwneud fel y dywedwch. Yn olaf, rydym yn awgrymu eich bod yn aros yn rhesymegol ac yn garedig yn ystod trafodaeth oherwydd ni fydd ymddygiad ymosodol yn gwneud unrhyw les i chi.

Gweld hefyd: Band Eang Wave vs Comcast: Pa Un Sy'n Well?Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.