Band Eang Wave vs Comcast: Pa Un Sy'n Well?

Band Eang Wave vs Comcast: Pa Un Sy'n Well?
Dennis Alvarez

band eang tonnau yn erbyn comcast

Mae'r Rhyngrwyd wedi dod yn anghenraid na allwn fyw hebddo. Boed hynny ar gyfer anghenion cyfathrebu, dibenion busnes, neu adloniant. Mae rhyngrwyd band eang wedi bod yn ateb i bawb sy'n chwilio am rywbeth sefydlog, cyflym, a digon i ddiwallu'r holl anghenion a allai fod gan rywun o ran eu defnydd o'r rhyngrwyd.

Mae sawl ISP ar gael sy'n gallwch ddewis o'u plith, ond mae rhai ohonyn nhw'n well na'r lleill ac mae'n rhaid eich bod chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud cyn y gallwch chi danysgrifio i unrhyw un o'r gwasanaethau hyn ar gyfer y rhyngrwyd.

Wave Broadband vs Comcast

Wave Broadcast a Comcast yw'r ddau ddarparwr gwasanaeth rhyngrwyd mwyaf mawr yn yr UD a all roi hwb i chi wrth geisio dewis un. Ychydig o bethau yr hoffech chi wybod amdanynt, a all eich helpu i wneud y penderfyniad cywir ar gyfer eich anghenion a allai fod yn ddomestig neu'n fusnes. Gall y ffactorau hyn fod y rhai y bydd yn rhaid i chi wneud y galw cywir arnynt, a dyma gymhariaeth deg rhyngddynt.

Band eang tonnau

Wave Broadband is y diffiniad perffaith o ddarparwr gwasanaeth pwrpasol sy'n ymwneud â gwneud i bethau fynd yn llyfn ac yn well. Mae Band Eang Wave yn eich galluogi i fwynhau'r ymyl iawn o rwydweithio trwy ei gwneud hi'n haws i chi danysgrifio, rheoli'r tanysgrifiadau a gwneud iddo weithio i chi.

Maen nhw'n cynnigcysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn a all fod yn ddiderfyn o ran lled band fel y gallwch fwynhau llwytho a llwytho i lawr yn ddiderfyn ar eich cysylltiad rhyngrwyd a gwneud y defnydd gorau o'ch tanysgrifiad a mwynhau'r cysylltiad rhyngrwyd i'r eithaf.

Mae Wave Broadband yn cynnig ystod eang o wasanaethau i ategu eu cysylltiad band eang. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys Cable TV, a Chynlluniau Ffôn hefyd. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i'w reoli'n effeithlon a chael eich gwasanaethau i fynd am byth.

Wrth ddod i'r rhan darpariaeth a sefydlogrwydd rhwydwaith, efallai y bydd ychydig yn brin. Nid yw band eang The Wave mor boblogaidd â hynny, ac nid oes ganddo'r nifer o danysgrifwyr i gystadlu â Comcast. Byddai hynny'n golygu bod nifer o bethau yn dal i fod yn cael eu datblygu megis y tyrau, gweinyddion, a seilwaith arall i roi'r sylw cywir i chi yn yr ardal.

Felly, os ydych mewn rhyw ardal anghysbell i ffwrdd o'r boblogaeth drefol, efallai y bydd yn rhaid i chi ystyried dewis arall ar gyfer eich anghenion band eang. Wrth symud ymlaen, nid yw’n ymddangos bod gan y gefnogaeth ar fand eang Wave rai adolygiadau da a bydd yn rhaid i chi fod yn ofalus am hynny hefyd. Os bydd rhyw broblem yn codi gyda'ch cysylltiad rhyngrwyd, efallai y bydd yn rhaid i chi aros am gyfnodau hirach i'w drwsio nag y gallai fod yn arferol i adran gymorth eich helpu.

Comcast <8

Comcast yw'r peth iawn ar gyferi chi gael os ydych yn chwilio am rywbeth perffaith ym mhob moes. Comcast yw un o'r cwmnïau telathrebu mwyaf yn yr Unol Daleithiau ac mae eu gwasanaethau'n rhagori ar y disgwyliadau yn eithaf da. Wrth ei gymharu â Band Eang Wave, nid oes llawer y bydd yn rhaid i chi ei ystyried neu y bydd angen i chi boeni amdano. Yn syml, mae'n dda ym mhob termau ac yn caniatáu ichi gael profiad llawer gwell.

I'w dorri i lawr, mae'r lled band yn gyfyngedig ar rai pecynnau a byddwch yn cael y cyfyngiadau ar y rhan honno. Ond y peth gorau yw bod gennych y cyflymder cywir ar gyfer eich anghenion ar gyfer cael cysylltiad rhyngrwyd sefydlog a chyflym.

Gweld hefyd: Dyfais Gorfforaeth Wistron Neweb Ar Fy Rhwydwaith (Eglurwyd)

Byddwch yn cael y sefydlogrwydd gorau ar Comcast ac mae'r rhwydwaith yn llai tebygol o fynd i lawr. Mae Comcast wedi buddsoddi llawer yn ei seilwaith er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael mantais berffaith o rwydweithio ac nad oes raid i chi boeni am broblemau ar eich rhwydwaith. Maent hefyd yn cynnig gwasanaethau Rhyngrwyd, Teledu Cebl, a Ffôn i roi'r cyfan i chi.

Gweld hefyd: A yw Suddenlink yn Dda ar gyfer Hapchwarae? (Atebwyd)

Yn ogystal â hynny i gyd, byddwch hefyd yn cael y systemau cartref a diogelwch craff gan Comcast nad ydynt ar gael gyda nhw. band eang y Wave. Felly, byddai'n ddewis iawn i fynd gyda Comcast os ydych yn poeni am y nodweddion ychwanegol hyn.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.