Sut i Gael Gwared ar Ffi Teledu Darlledu: Cwsmeriaid Xfinity TV

Sut i Gael Gwared ar Ffi Teledu Darlledu: Cwsmeriaid Xfinity TV
Dennis Alvarez

Sut i Gael Gwared ar Ffi Teledu Darlledu

Ar ôl diwrnod hir yn y gwaith, mae llawer o bobl eisiau dim mwy na chicio nôl a gwylio eu hoff sioe deledu. Nid yw eraill yn mynd i wylio'r teledu, ond yn dal i fod, codir tâl arnynt i dalu amdano.

Gweld hefyd: Allwch Chi Gwylio Fubo Ar Fwy nag Un Teledu? (8 cam)

Wel, gall hyn fod yn hynod annifyr, gan ystyried nad ydych hyd yn oed yn gwylio ac yn gorfod talu amdano . Felly, os ydych chi'n ddefnyddiwr Xfinity ac yn cael trafferth gyda materion ffioedd, dyma'r erthygl gwaredwr i chi.

Yn yr erthygl hon, rydym wedi amlinellu ffyrdd i'ch helpu i gael gwared y ffi darlledu teledu. Os ydych yn gwsmer Xfinity, mae siawns dda y byddwch yn aml yn dod o hyd i gostau ychwanegol ar eich bil nad oeddech wedi bod yn eu disgwyl.

Yn y mwyafrif o achosion , mae eich bil gormodol yn ganlyniad i gostau rhaglennu. Fe'ch cynghorir i wirio rhestr ffioedd Xfinity TV a gwneud yn siŵr eich bod yn eu deall.

Y ffi misol yw'r ffi darlledu teledu tâl rydych yn ei dalu i orsafoedd lleol am ddarlledu. Mae'r ffi hon fel arfer yn cynnwys taliadau o orsafoedd a sianeli darlledu.

Gall y rhain gynyddu'r taliadau o'r hyn y gallech fod wedi bod yn ei ddisgwyl. Dylai cwsmeriaid dderbyn hysbysiadau ymlaen llaw am unrhyw gynnydd yn eu bil gan y bydd newidiadau yn effeithio ar y sianeli sydd ar gael.

Sut i Gael Gwared ar Ffi Teledu Darlledu

I gael gwared ar y adran teledu darlledu eich bil misol, bydd angen i chi ganslo pob gwasanaeth teledu.

Y prif reswm pam y codir ffi teledu darlledu ar gwsmeriaid yw eu bod yn cael mynediad i sianeli lleol . Cyhyd ag y byddwch wedi tanysgrifio i'r haenau teledu, bydd yn rhaid i chi dalu'r ffi deledu.

Mae rhai o'r rhaglenni rhwydwaith darlledu sianeli lleol a ddarperir yn NBC, ABC, a CBS . Os nad yw'r sianeli hyn wedi'u cynnwys yn y pecyn sylfaenol, bydd taliadau bilio ychwanegol yn cael eu hychwanegu.

Sylwer, nid yw'r ffi yn cael ei gosod gan y llywodraeth leol neu ffederal, ac mae llawer o ddefnyddwyr yn cael trafferth deall beth yw'r teledu yw'r ffi a pham y gofynnir iddynt ei dalu.

1. Y Llygad Corfforaethol

Gweld hefyd: 4 Ffordd I Atgyweirio Optimum E-bost Ddim yn Gweithio

Yr ateb byr yw bod y ffi darlledu teledu yn y bôn am ddim . Fodd bynnag, os ydych am ennill gwybodaeth fanwl, fe welwch fod y realiti ychydig yn wahanol.

Felly, y ffi darlledu teledu yn y bôn yw'r dacteg a ddefnyddir gan gwmnïau cebl a darparwyr i echdynnu mwy arian o'ch poced .

Maen nhw'n gwneud iddo edrych fel “nad yw'n gynnydd yn y pris.” Ond nid yw'r ffioedd yn cael eu gosod gan y llywodraeth ac, mewn gwirionedd, nid ydynt yn bodoli.

Dim ond tric clyfar a ddefnyddir gan y cwmnïau bilio ydyw. Dyna pam mae taliadau'n amrywio yn dibynnu ar ba gwmni cebl rydych chi'n tanysgrifio iddo .

Er enghraifft, bydd y taliadau yn wahanol ar gyfer defnyddwyr Sbectrwm nag ar gyfer defnyddwyr Comcast.

2. Cael Gwared O'r Ffi Hon

Dyma'r anhawster. Nid yw'n ymddangos bod yna byddwch yn ateb hawdd i'r cwestiwn o sut i gael gwared ar y ffi.

Ond mae yna lygedyn o obaith. Mae Comcast wedi cael ei siwio am godi ffioedd gormodol – nid bod hyn wedi arwain at roi’r gorau i’r arferiad.

Yn ôl Time Warner Cable and Charter, maen nhw wedi ffeilio siwt yn eu herbyn, ond nid yw wedi'i ddatrys eto.

Felly, afraid dweud, ni fydd y gyfraith yn dileu taliadau yn rymus unrhyw bryd yn fuan.

3. Cael Gwasanaethau Trydydd Parti

Felly, yr ateb i bawb sy'n cael trafferth gyda'r mater hwn yw bod angen i chi ddysgu naill ai negodi gyda'r gwasanaeth cwsmeriaid am hepgoriad ffi neu ofyn darparwr gwasanaeth trydydd parti i drafod ar eich rhan.

Gallwch ofyn i gwmnïau gosod biliau wrth iddynt drafod gyda chwmnïau cebl fel Comcast yn ddyddiol.

Ac a dweud y gwir, mae'n debygol mai >bydd gwasanaethau cwsmeriaid yn dweud wrthych nad yw'r bil yn agored i drafodaeth, ond bydd y trwsiwr biliau yn gwybod sut i droi'r tablau arnynt.

4. The Cable Company Insights

Yn ôl yn 2013, lluniodd AT&T ordal Teledu Darlledu gyda'r nod o adennill colledion a thaliadau gan ddarlledwyr lleol.

Fodd bynnag, dim ond dilyn yn ôl traed DirecTV yr oeddent mewn gwirionedd, a roddodd y Ffi Chwaraeon Rhanbarthol ar waith gyda’r ddelwedd o ddigolledu cyhuddiadau sianeli chwaraeon.

Dechreuodd AT&T hyn i gyd drwy osod lefel uchelffi ar y llywodraeth.

Casgliad: Sut i Gael Gwared ar Ffi Teledu Darlledu

Ar y cyfan, os gallwch chi roi'r gorau iddi ar un rhwydwaith teledu cebl, byddwch yn gallu cael gwared ar daliadau ychwanegol . Fel arall, eich unig opsiwn yw gollwng eich holl danysgrifiadau teledu.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.