Roku Golau Amrantu Ddwywaith: 3 Ffordd I Atgyweirio

Roku Golau Amrantu Ddwywaith: 3 Ffordd I Atgyweirio
Dennis Alvarez

golau roku yn blincio ddwywaith

Gyda'i ddyfais ffrydio enwog fyd-eang , mae Roku wedi ennill llawer o le yn y farchnad deledu yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf . Ar wahân i'r setiau teledu, yr oedd y cwmni electroneg o Galiffornia eisoes yn enwog amdanynt, mae ei declyn diweddaraf yn addo troi set deledu yn un smart a rhoi profiad ffrydio coeth i gwsmeriaid.

Gyda phwerus cyfuniad o cysylltiad diwifr a symleiddio drwy geblau HDMI, nod Roku yw cyflwyno delwedd o ansawdd uchel dros gynnwys bron yn ddiddiwedd ar gyfer teledu.

Serch hynny, fforymau rhyngrwyd a chymunedau Holi ac Ateb o bob rhan mae'r byd wedi bod yn heidio gyda defnyddwyr yn ceisio dod o hyd i atebion ar gyfer problemau syml y maent wedi bod yn eu cael gyda'u dyfeisiau Roku. Rydym wedi sylwi bod y rhain yn ymwneud yn bennaf â mater gyda'r golau arddangos a'i amrantu dwbl cyson.

Gweld hefyd: 4 Ffordd I Atgyweirio Sgrin Binc Sbectrwm

Er bod rhai defnyddwyr wedi sôn am ddifrod difrifol i'r offer, oherwydd trawiadau mellt agos iawn a'r llif trydan afreolaidd o uchel wedi hynny, mae'n debyg na fydd yr offer yn ffrio. Diystyru'r amlder mewn y mae'r term wedi'i ddefnyddio yng nghymunedau ar-lein defnyddwyr. Mae'n debyg bod y mater yn llawer symlach ac mae ganddo rai atebion hawdd iawn.

Gan fod cwsmeriaid yn aml yn profi'r golau coch sy'n fflachio ddwywaith ar eu harddangosfeydd Roku, rydym wedi creu pâro atebion syml a ddylai helpu defnyddwyr i gael gwared ar y broblem hon ac ailddechrau eu hansawdd ffrydio ysblennydd eiliadau gyda dyfeisiau Roku. Felly, heb fod yn fwy diweddar, dyma'r atgyweiriadau a sut i'w cyflawni'n gyflym.

Roku Light Blinking Ddwywaith: Beth Mae'n Ei Olygu?

Fel yr adroddwyd gan gynifer cwsmeriaid , mae amrantu dwbl y golau coch ar arddangosiadau Roku yn ymddangos fel mater heb esboniad syml . Dyma pam mae fforymau a chymunedau ar draws y rhyngrwyd yn llawn ymholiadau defnyddwyr ynglŷn â’r mater hwn sy’n ymddangos yn anesboniadwy. Er bod y broblem yn debygol iawn o ddigwydd pan fydd problem cysylltu syml yn ymddangos, ar yr olwg gyntaf fe allai ymddangos fel rhywbeth llawer mwy difrifol.

Yn ffodus, mae'r cwmni eisoes wedi cyhoeddi datganiadau yn hysbysu bod hyn yn ymddangos yn anodd i'w ddelio. problem yw gwall syml yn y cysylltiad rhwng y cysylltiad diwifr a'r ddyfais Roku. Dylai hyn ar ei ben ei hun helpu i dawelu nerfau defnyddwyr gan ei fod yn dod â datrysiadau hawdd a chyflym.

Sylwer gan fod yn cynrychioli problem rhwng dwy ddyfais , mae dwy ffrynt i ymosod er mwyn bod yn effeithlon datrys y mater hwn, a dyma nhw:

Gweld hefyd: Sut i Alluogi QoS Ar Eich Llwybrydd Xfinity (6 Cam)
 1. Datgysylltu Roku a Connect it Again

Weithiau gall problemau cysylltedd godi oherwydd nifer o rwystrau ac, er i rai ohonynt efallai y bydd yn rhaid i gwsmeriaid gysylltu â chymorth i gwsmeriaid a chaelmae gweithwyr proffesiynol yn delio â nhw dros ymweliad technegol, mae gan y rhan fwyaf o'r materion hyn atebion hawdd y gall bron unrhyw ddefnyddiwr eu cyflawni. Wedi dweud hynny, efallai y bydd yr atgyweiriad hawdd cyntaf ar gyfer y golau coch amrantu dwbl ar arddangosiadau Roku yn cael ei ddatrys trwy yn syml ddatgysylltu'r ddyfais Roku, gan aros ychydig eiliadau a'i hailgysylltu.

Mae'r atgyweiriad hwn yn cael ei ystyried yn un syml gan mai'r cyfan sy'n rhaid i ddefnyddwyr ei wneud yw gwirio'r rhestr o ddyfeisiau ffrydio sydd wedi'u cysylltu â'r teledu, dewis y teclyn Roku, a chlicio ar datgysylltu. Ar ôl eiliad, dylai chwiliad syml am ddyfeisiau ffrydio cyfagos fod yn ddigon i wneud i declyn ffrydio Roku ymddangos a, drwy ei ddewis a chlicio ar connect , dylai'r system deledu ailgysylltu'r ddyfais yn awtomatig.

Cofiwch fod y weithdrefn hon yn cynnwys ailosodiad llwyr rhwng y ddyfais a'r set deledu. Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol iawn y bydd yn rhaid i gwsmeriaid ddewis yr opsiwn i anghofio'r cyfrinair cyn datgysylltu. Drwy wneud hynny, bydd yr ailgysylltu yn cael ei wneud yn llawn gan y bydd defnyddwyr yn cael eu hannog i fewnbynnu eu cyfrineiriau unwaith eto.

Mae hon yn gweithdrefn syml sy'n golygu bron dim gwybodaeth am sut mae electroneg yn gweithio a gellir ei berfformio o gysur eich soffa. Y rhan orau yw ei bod yn debygol y bydd eisoes yn datrys y broblem gyda'r golau coch yn blincio ddwywaith bob dwy eiliad ar yr arddangosfa Roku.

 1. Ail-wneud y Cysylltiad Di-wifr
 2. <10

  Asa grybwyllwyd cyn yr atgyweiriad cyntaf, mae'r mater hwn yn digwydd gyda'r cysylltiad rhwng dwy ddyfais electronig, y set deledu a'r llwybrydd rhyngrwyd diwifr. Mae hyn yn golygu bod o leiaf dwy ffordd o wirio a chywiro problemau.

  Os na weithiodd yr atgyweiriad cyntaf a mae'r golau coch yn dal i amrantu bob dwy eiliad , mae siawns fawr mai'r broblem yw'r pecynnau rhyngrwyd y gall y llwybrydd fod yn ceisio eu hanfon i'r teledu. Mae'n bwysig gan fod y system eu hangen er mwyn caniatáu ffrydio ffilmiau a sioeau ar y set deledu.

  Y dyddiau hyn mae gan lawer o gartrefi, yn bennaf heb yn wybod i'w perchnogion, rwystrau ar gyfer signalau diwifr, a all rwystro'r perfformiad dyfeisiau ffrydio. Mae hyn yn golygu y gall y siawns o ymyrraeth signal fod yn weddol uchel.

  Felly, sicrhewch fod y llwybrydd o fewn pellter da i'r set deledu ac nad oes unrhyw rwystrau metel rhyngddynt. Ar ôl hynny, dylai ymgais syml i ailosod y llwybrydd orfodi'r teledu i ailgysylltu'n awtomatig â'r rhwydwaith diwifr.

  Dylai hyn adnewyddu'r cysylltiad â dyfais ffrydio Roku . Os bydd y drefn yn llwyddiannus, dylai'r golau arddangos stopio amrantu gan y bydd y signal yn cael ei ailsefydlu'n llawn.

  1. Gwella Ffurfweddiad y Llwybrydd

  Un opsiwn olaf i ddatrys y mater gyda'r golau amrantu coch ar arddangosfa Roku yw newidcyfluniad eich rhwydwaith diwifr. Gall yr opsiwn hwn helpu rhag ofn na fydd unrhyw un o'r ddau atgyweiriad uchod yn gweithio. Mae hyn hefyd yn golygu nad oes dim o'i le ar eich dyfeisiau, dim ond mater o yw gwella gosodiadau'r cysylltiad rhyngrwyd i wella ansawdd a sefydlogrwydd ffrydio.

  Er bod yr atebion nesaf hyn yn gofyn am ychydig mwy o wybodaeth – neu o leiaf ychydig mwy o ddewrder i'r rhai nad ydynt yn arfer trin caledwedd; gellir ei wneud os cymerir y camau canlynol gyda sylw.

  Yn achos defnyddwyr sydd eisoes yn gyfarwydd ag ymdrin â ffurfweddiad wi-fi mwy datblygedig, ni ddylai hyn fod yn broblem ond, i ddefnyddwyr a all fod yn ei chael hi'n anodd, mae yna opsiwn bob amser i gysylltu â'r tîm cymorth cwsmeriaid a chael gweithiwr proffesiynol yn perffeithio'r gosodiadau cysylltiad diwifr.

  Os ewch amdani, y peth cyntaf i'w wneud yw gwirio a yw amlder eich cysylltiad rhyngrwyd yn gydnaws â faint o signal y gall eich dyfais ei drin. Mae hynny'n golygu y bydd rhai llwybryddion yn derbyn amledd 5Ghz , a fydd yn debygol iawn o ddarparu cysylltiad rhyngrwyd cyflymach ar gyfer dyfeisiau pen uchel, ond byddant, serch hynny, yn rhedeg yn fwy llyfn gyda chysylltiad 2.4Ghz.

  Yn wir, bydd newid i amledd is yn rhoi profiad ffrydio mwy sefydlog. Er bod 5Ghz yn edrych yn well, mae'n well cael llif signal is a chyson o'r diwifrdyfais i'r teledu yn hytrach na signal cyflymach ond anghyson.

  Yn ail, gall hefyd fod yn helpu i gael eich DHCP , sef Protocol Ffurfweddu Gwesteiwr Deinamig sy'n helpu eich dyfais i osod y ffurfweddiadau gorau yn awtomatig ar gyfer eich cysylltiad, nid yw wedi'i osod gyda Chyfeiriad IP deinamig.

  Mae hyn oherwydd y bydd gosodiad awtomatig y ddyfais yn debygol iawn o newid y Cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd a gallai hynny achosi i'r cysylltiad golli sefydlogrwydd. Felly, gwnewch yn siŵr bod yr opsiwn hwnnw wedi'i analluogi yn eich dewisiadau rhwydwaith.

  Y Gair Olaf

  Cofiwch, ar gyfer unrhyw un o'r gweithdrefnau a restrir uchod, it Mae bob amser yn syniad da ailgychwyn y llwybrydd fel y gall berfformio'r ad-drefnu angenrheidiol a sefydlu cysylltiad cryf a sefydlog â'r teledu a dyfais ffrydio Roku. Dylai hynny fod yn ddigon i gael y golau amrantu dwbl coch i orffwys a hyd yn oed yn fwy, i alluogi defnyddwyr i fwynhau eu profiadau ffrydio i'r eithaf!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.