Modem HughesNet Ddim yn Trosglwyddo Neu'n Derbyn: 3 Atgyweiriad

Modem HughesNet Ddim yn Trosglwyddo Neu'n Derbyn: 3 Atgyweiriad
Dennis Alvarez

modem hughesnet ddim yn trawsyrru nac yn derbyn

HughesNet yw’r dewis cyntaf ar gyfer cael y Gwasanaeth Rhyngrwyd Lloeren cywir yn yr Unol Daleithiau gan eu bod yn cynnig y cyflymder gorau posibl a gwasanaeth rhwydwaith cryf o arfordir i arfordir yn yr Unol Daleithiau ac nid ydych yn mynd i wynebu unrhyw broblemau gyda nhw gyda chyflymder neu sefydlogrwydd rhwydwaith o gwbl.

Maent yn eithaf fforddiadwy hefyd o'u cymharu â rhai Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd Lloeren eraill a phopeth sydd gyda'i gilydd yn caniatáu i chi fwynhau y lefel orau bosibl o gefnogaeth a gwasanaethau y gallwch ofyn amdanynt.

Maent hefyd yn cynnig eu hoffer eu hunain fel y Modemau a'r Llwybryddion a byddant yn gweithio'n eithaf da. Fodd bynnag, os nad yw eich modem HughesNet yn trawsyrru neu'n derbyn, dyma ychydig o bethau y bydd angen i chi eu gwneud er mwyn trwsio hynny.

Modem HughesNet Ddim yn Trosglwyddo Neu'n Derbyn

1 ) Cylchred Pŵer

Y peth cyntaf y mae angen i chi roi cynnig arno yw sicrhau eich bod yn rhedeg cylchred pŵer ar eich modem. Mae'n eithaf syml ac nid oes rhaid i chi fynd trwy lawer o drafferthion i wneud hynny. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwneud yn siŵr eich bod yn plygio'r llinyn pŵer oddi ar eich modem a gadael i'r modem neu'r llwybrydd eistedd am ychydig funudau fel 'na.

Ar ôl hynny, gallwch chi blygio'r llinyn pŵer yn ôl ar eich modem ac mae hynny'n mynd i'ch helpu chi'n berffaith i wneud i bethau weithio allan a bydd eich modem HughesNet yn cychwyntrosglwyddo a derbyn unwaith eto heb achosi unrhyw drafferthion pellach i chi.

Gweld hefyd: 3 Ffordd o Drwsio Rhif OBi PPS6180 Ddim yn Gyrraedd

2) Ailosod

Gellir ailosod modemau HughesNet hefyd ac os nad yw'r gylchred bŵer wedi gweithio allan i chi , bydd angen i chi roi cynnig ar ailosod unwaith er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gwneud popeth o fewn eich gallu i ddatrys y broblem. Nid oes unrhyw fotwm ar y corff y gallwch ei wasgu i ailosod modem HughesNet am y rhesymau diogelwch ac efallai y bydd angen i chi fynd ychydig yn hen ysgol am hynny.

Bydd angen i chi ddefnyddio clip papur i gael mynediad y botwm ailosod sydd wedi'i guddio o dan y corff. Mae wedi'i leoli yng nghefn eich modem ac mae'n rhaid i chi wasgu'r botwm ailosod ar ochr isaf y ddyfais gyda chymorth clip papur. Unwaith y byddwch yn teimlo clic ar y botwm, gallwch adael i'r modem ailosod ac ailgychwyn ar ei ben ei hun a bydd hynny'n sicr yn eich helpu'n berffaith i ddatrys pob problem o'r fath gan y bydd yn ailosod y modem i osodiadau rhagosodedig.

3) Cysylltwch â Chefnogaeth

Yn olaf, os nad oes unrhyw beth hyd yma wedi gweithio allan i chi, bydd angen i chi gysylltu ag adran gymorth HughesNet. Byddant yn cynnal yr holl wahanol fathau o brofion ac yn gwneud diagnosis o'r broblem sy'n achosi i'ch Modem HughesNet beidio â thrawsyrru neu dderbyn unrhyw signalau.

Gweld hefyd: VODs Twitch yn Ailgychwyn: 4 Ffordd o Atgyweirio

Byddant nid yn unig yn gwneud diagnosis o'r problemau yr ydych yn eu hwynebu, ond byddant hefyd yn eich helpu gyda datrysiad effeithiol a fydd yn sicrhau bod eich modem yn gweithio'n berffaith ani fydd yn rhaid i chi wynebu'r anghyfleustra eto.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.