Bocs Gwyrdd Comcast Yn Yr Iard: Unrhyw Bryderon?

Bocs Gwyrdd Comcast Yn Yr Iard: Unrhyw Bryderon?
Dennis Alvarez

blwch gwyrdd comcast yn yr iard

Blwch Gwyrdd Comcast Yn Yr Iard

Mae’r cwmni sy’n darparu gwasanaethau rhyngrwyd, Comcast wedi gosod Bocsys Gwyrdd Comcast mewn llawer o dai ac mae gwifrau ynghlwm wrth y blychau hyn ac maent yn darparu gwasanaeth rhyngrwyd i'r defnyddiwr y gosodwyd y blwch ar ei gyfer. Mae'r gwifrau hyn wedi'u tapio'n dda ac wedi'u claddu yn y ddaear, er diogelwch y bobl y mae'r blwch wedi'i osod yn eu tŷ.

ANSAWDD Y BLYCHAU COMAST

Yr ansawdd o'r blychau hyn yn ddiamau, ac nid oes unrhyw ddigwyddiad peryglus oherwydd y blychau hyn wedi'u hadrodd eto. Ar ben hynny, mae'r blychau hyn wedi bod yn fodlon i raddau helaeth ar ddefnyddwyr y rhyngrwyd gan eu bod yn rhoi mwynhad diddiwedd wrth syrffio'r rhyngrwyd.

PRYDERON DEILIAID CARTREFI

Mewn rhai achosion, mae'r blychau wedi tarfu ar ddeiliaid tai . Y cwestiwn, os yw'r blwch ar gyfer fy nghymydog, ac eto mae wedi'i osod yn fy iard gefn, pam? Felly, mae ateb syml iddo, mae’n debyg iddo gael ei osod cyn i’ch tŷ gael ei adeiladu. Neu efallai bod y perchennog blaenorol wedi rhoi caniatâd i'r cwmni ei osod yn ei iard.

DIOGELWCH PLANT AC ANIFEILIAID

Mewn achosion eraill, mae perchnogion tai yn pryderu am y diogelwch. o'u plant a'u hanifeiliaid anwes. Mae ganddynt broblem gyda'r wifren sy'n agored i'w plant, rhag ofn y bydd unrhyw ddiofalwch bydd y pris a delir yn beryglus. Os mai dyna yw eich problem, rhaid i'r technegwyr Comcast fod ar gael yn eich tref neu ardal. Ceisiwchcysylltu â nhw a dweud wrthynt am gladdu'r gwifrau yn ôl i mewn fel nad ydynt yn achosi unrhyw niwed.

CLODDIO'R LAWN AT DDIBEN TECHNEGOL

Ymhellach, mae rhai pobl yn pryderu am eu lawntiau. Yn achos unrhyw fater technegol, efallai y bydd y technegydd yn cloddio ei lawnt, a fydd yn difetha edrychiad eu iardiau. Os ydych chi'n berson sy'n ymwybodol o harddwch, ie, gallai'r peth hwn eich poeni. Mewn achos o'r fath, fe'ch cynghorir i blannu Astroturf, bydd y math hwn o dywarchen yn cael ei newid yn ôl yn hawdd, a bydd golwg eich iard yn ôl ar y ffordd mewn dim o amser.

Gweld hefyd: 4 Dulliau o Atal Hysbysiadau SMS Pan Fo'r Blwch Post yn Llawn

LLEOLI BLYCHAU COMCAST

Gweld hefyd: 3 Ffordd o Drwsio Gwebost EarthLink Ddim yn Gweithio

Mae rhai o'r bobl yn poeni oherwydd eu lleoliad. Mae'n debyg bod y blychau'n cael eu gosod cyn i chi symud i'r tŷ hwn, ond eto, os yw'r lleoliad yn eich poeni. Ffoniwch system cymorth Comcast, byddant yn anfon technegydd a fydd yn dod â rhai gwifrau oherwydd efallai y bydd angen mwy o wifren i newid y lleoliad, a bydd y technegydd yn ei symud i'r saethiad a ddymunir. A chlirio'r llanast i chi rhag ofn bod hynny'n eich poeni chi hefyd.

SYMUD Y BLWCH GWYRDD

Yn olaf, mae rhai pobl eisiau cael gwared arnyn nhw. Mae angen i'r bobl ddeall bod Comcast yn ddarparwr cyfleustodau ac mae ganddyn nhw'r hawl i blannu'r blwch yn eich iard. Ond rydych chi am ei dynnu, riportiwch ef i'r system gymorth. Os yw'n bosibl, byddant yn ei wneud i chi, ond efallai y bydd cost oherwydd bydd yr ailosod yn broses gostus. Ond ar eichcais, efallai y byddant yn ei ddileu.

CASGLIAD

Mae'r rhain yn faterion dibwys iawn ac ni fydd curo drysau'r farnwriaeth ar gyfer hyn yn ffordd ddoeth iawn ymlaen. ni fydd dinesydd cyfrifol byth yn gwneud hyn. Yn hytrach na hynny, os oes gennych unrhyw broblemau, gallai'r ffyrdd y sonnir amdanynt uchod fod o gymorth i chi. Diolch!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.