6 Ffordd i Atgyweirio Mae Insignia Roku TV yn Ail-gychwyn

6 Ffordd i Atgyweirio Mae Insignia Roku TV yn Ail-gychwyn
Dennis Alvarez

insignia roku tv yn ailgychwyn o hyd

Mae Roku TV wedi dod yn freuddwyd lwyr i rai defnyddwyr, ac i ailwampio'r profiad; Lansiwyd Insignia Roku TV. Lansiwyd y gwasanaeth gyda mwy na 3,000 o sianeli a System Weithredu Roku pen uchel. Ond wel, does dim byd yn berffaith, iawn? Mae hyn i'w ddweud, oherwydd bod defnyddwyr wedi bod yn cwyno, “Mae Insignia Roku TV yn ailgychwyn o hyd.” Yn yr achos hwn, rydym wedi ychwanegu'r dulliau datrys problemau yn yr erthygl hon!

Mae Insignia Roku TV yn Parhau i Ailgychwyn

1) Tynnwch y plwg

Os yw eich Insignia Roku Mae'r teledu yn ailgychwyn ar ei ben ei hun o hyd, dylech dynnu'r holl blygiau o'r teledu ac aros am ychydig oriau. Unwaith eto, mae angen i chi ddad-blygio'r ceblau HDMI ynghyd â'r cordiau pŵer a gadael iddo orffwys. Ar ôl y toriad hwn, plygiwch y cordiau pŵer a'r ceblau HDMI i mewn, a bydd yn trwsio'r mater ailgychwyn awtomatig.

2) Cysylltedd Rhwydwaith

Rydym yn gwybod bod treulio'r achos hwn ar gyfer rebooting sydyn gall fod yn anodd, ond mae'n wir mewn rhai achosion. Gyda dweud hyn, mae angen i chi sicrhau bod y cysylltiad rhyngrwyd yn gyflym iawn. Yn achos mater cysylltedd rhwydwaith, dilynwch y camau isod;

  • Yn gyntaf oll, mae angen i chi ailgysylltu'r Roku TV trwy ddatgysylltu'r rhwydwaith a'i gysylltu ar ôl dau funud
  • Ailgychwyn y modem Wi-Fi, a bydd yn symleiddio'r cysylltiad rhyngrwyd

3) Uwchraddio Meddalwedd

Gweld hefyd: Golau Coch Band Eang AT&T yn fflachio (5 Ffordd i Atgyweirio)

Rydym eisoes wediSoniodd fod Insignia yn gweithio gyda system weithredu Roku pen uchel, ac os na chaiff y system weithredu ei diweddaru'n rheolaidd, gall arwain at broblemau ailgychwyn sydyn. Gyda hyn yn cael ei ddweud, gwnewch yn siŵr eich bod wedi lawrlwytho a gosod y diweddariadau meddalwedd diweddaraf. Gallwch hefyd osod y diweddariad meddalwedd â llaw.

Gallwch gyrchu'r diweddariad meddalwedd o wefan swyddogol Roku ac mae ar gael am ddim i'r gwylwyr.

Gweld hefyd: 6 Ffordd o Drwsio'r Adaptydd Ffenestri Tap 'Netgear-VPN' Heb ei Ddarganfod

4) Modiwlau Cof<6

Pan ddaw i lawr i'r Insignia Roku TV, gallwch bwyso'r mater pŵer oni bai ei fod yn diffodd. Yn ogystal, gallwch geisio tynnu neu ailosod y modiwlau cof o'r Roku TV. Yn ogystal, gallwch wirio cyflwr ac ymarferoldeb optimaidd y cebl HDMI i wneud yn siŵr bod y cysylltiad yn optimaidd.

5) Ceblau HDMI

Os yw eich Insignia Roku TV yn methu â chynnig perfformiad symlach, o ystyried yr ailgychwyn sydyn, mae'n debygol bod y ceblau HDMI wedi mynd yn ddrwg. Gyda dweud hyn, mae angen i chi ailosod y ceblau HDMI a sicrhau bod y cyflenwad pŵer i Insignia Roku TV wedi'i optimeiddio. Yn ogystal â'r ceblau HDMI, mae angen i chi sicrhau bod y cysylltiad cebl IR rec yn ben uchel. Yn achos yr IC fertigol, mae angen i chi ail-sodro'r IC, ac mae'n debygol iawn o drwsio'r mater ailgychwyn.

6) Ailosod Ffatri

Os nid oes dim yn trwsio'r mater ailgychwyn, gallwch symud ymlaen i'r olafcyrchfan, sef ailosod y ffatri. I ffatri ailosod eich teledu Insignia Roku, dilynwch y camau isod;

  • Pwyswch y botwm cartref
  • Symud i'r opsiynau Gosodiadau
  • Llywiwch i'r opsiwn system
  • Cliciwch ar Gosodiadau system Uwch
  • Tapiwch ar yr opsiwn ailosod ffatri

Ar ôl i chi glicio ar yr opsiwn ailosod ffatri, bydd yr Insignia Roku TV yn cael ei ailosod yn y ffatri, a bydd y mater ailgychwyn yn cael ei gymryd gofal.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.