4 Ffordd i Atgyweirio Cyfyngiad TracFone 34

4 Ffordd i Atgyweirio Cyfyngiad TracFone 34
Dennis Alvarez

cyfyngiad tracfone 34

Mae TracFone yn un darparwr rhwydwaith anhygoel sydd ar gael, ond mae pobl wedi bod yn cael trafferth gyda chyfyngiad 34 pryd bynnag y byddant yn gwneud galwad. Gyda chyfyngiad 34, nid yw pobl yn gallu ateb y ffonau sy'n canu. Hefyd, nid yw'r niferoedd yn cael eu dangos ar y sgrin (hyd yn oed y rhai sydd wedi'u cadw!), Ac ni fydd yn dangos yn yr adran galwadau diweddar chwaith. Wel, gall hyn fod yn doriad i bobl sy'n dibynnu ar alwadau. Felly, yn yr erthygl hon, rydym yn rhannu popeth a all helpu i ddatrys y broblem!

Gweld hefyd: Porthladd Allanol yn erbyn Porthladd Mewnol: Beth yw'r Gwahaniaeth?

Trwsio Cyfyngiad TracFone 34

1. Galw Gwasanaeth Cwsmeriaid

Y dewis cyntaf a mwyaf dibynadwy yw ffonio gwasanaeth cwsmeriaid. Rhif gofal cwsmeriaid TracFone yw 1-800-867-7183. Mae'r gwasanaeth cwsmeriaid ar gael rhwng 8 AM a 9 PM EST, ac maent yn debygol iawn o ddatrys y mater o fewn ychydig funudau. Mae hyn oherwydd weithiau, mae cyfyngiad 34 yn codi pan fo mater yn ymwneud â phŵer trawsyrru.

2. Ailgychwyn

Credwch neu beidio, weithiau mae eich holl anghenion ffôn yn ddechrau newydd i fod yn ôl ar y trywydd iawn. Yn yr achos hwn, diffoddwch y ffôn trwy wasgu'r botwm cyfaint i lawr a phŵer gyda'i gilydd. Hefyd, rhowch ychydig eiliadau iddo cyn ei newid yn ôl eto. Mewn rhai ffonau sydd wedi dyddio, gallwch chi dynnu'r batri allan am beth amser, a bydd cyfyngiad 34 yn diflannu. Fodd bynnag, mae gan y ffonau diweddaraf fatri adeiledig, felly bydd tynnu'r batri allan yn ergyd hir.

3.Codau

Gweld hefyd: 3 Ffordd I Atgyweirio Mae Golau Roku yn Aros

Os gwnaethoch chi roi ffôn i blentyn ar gyfer gemau yn ddiweddar, mae'n debygol ei fod wedi cloi'r ffonau. Mae'r ffôn wedi'i gloi yn golygu bod SIM yn stopio gweithio, ac mae angen cod pas arnoch i'w ddatgloi. Yn yr achos hwn, ffoniwch gwasanaeth cwsmeriaid TracFone, a byddant yn darparu'r cod ar ôl asesu gwraidd y broblem.

4. Cysylltiad â Thŵr

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cyfyngiad 34 yn cael ei achosi gan ddiffyg yn y tŵr cell. Felly, mae angen i ddefnyddwyr ddatblygu cysylltiad o'r cychwyn cyntaf. I greu ailgysylltu, diffoddwch y ffôn a'i roi yn ôl ymlaen ar ôl ychydig funudau. Mae hyn yn rhoi'r broblem ar waith, ac mae swyddogaethau'n cael eu rheoleiddio.

Y gwir amdani yw, os yw cyfyngiad 34 yn digwydd, dro ar ôl tro, efallai nad tŵr cell yw'r troseddwr. Ydym, rydym yn golygu y gallech fod â pheth bai ar eich ffôn symudol. Felly, ceisiwch wirio'r cerdyn SIM ar wahanol ffonau bob amser. Os mai eich ffôn yw'r troseddwr, ceisiwch ei drwsio neu ei ddiweddaru!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.