3 Ffordd I Atgyweirio T-Mobile REG99 Methu Cysylltu

3 Ffordd I Atgyweirio T-Mobile REG99 Methu Cysylltu
Dennis Alvarez

tmobile reg99 methu cysylltu

Gweld hefyd: Rydych Wedi Cael Eich Rhwystro Rhag Negeseuon Cychwynnol I (Pob Rhif Neu Rif Penodol) Atgyweirio!

T-Mobile yw un o'r cwmnïau telathrebu mwyaf poblogaidd yn y byd. Fe'i sefydlwyd tua 30 mlynedd yn ôl, ym 1990. Mae gweithwyr T-Mobile wedi ymrwymo i ddarparu'r profiad gorau posibl i'w cwsmeriaid. Er eu bod yn gwmni rhwydwaith enfawr, maent yn dal i dyfu wrth iddynt ddarparu syniadau arloesol blaenllaw ar gyfer y we symudol a'r rhyngrwyd o bethau.

Mae gan T-Mobile hefyd un o'r rhwydweithiau 5G cyntaf a mwyaf yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, mae ganddynt gyfanswm net o fwy na 7 miliwn o gwsmeriaid ledled y byd sy'n defnyddio eu gwasanaethau rhyfeddol.

Sut i drwsio T-Mobile REG99 Methu Cysylltu?

Y gwasanaethau sy'n Mae cynigion T-Mobile i'w gwsmeriaid hefyd yn cynnwys galwadau Wi-Fi. Fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr wedi gallu defnyddio'r nodwedd hon yn iawn. Pryd bynnag maen nhw'n ceisio ffonio rhywun dros gysylltiad Wi-Fi, maen nhw'n derbyn gwall. Mae'r gwall yn nodi nad yw'n gallu cysylltu mwyach.

Os ydych hefyd yn rhywun sy'n profi problem debyg yna nid oes angen i chi boeni mwyach. Gan ddefnyddio'r erthygl hon, byddwn yn sôn am nifer o ffyrdd ar sut y gallwch drwsio'r gwall T-Mobile REG99 methu cysylltu. Felly, gadewch i ni ddechrau arni!

  1. Sicrhewch fod gennych y Cyfeiriad Cywir

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros i'r gwall hwn ddigwydd yw mewnosod y cyfeiriad anghywir yn y porth swyddogol T-Mobile.I drwsio hyn, yn syml, bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif a sicrhau bod eich cyfeiriad E911 yn gywir. Os nad ydyw, yna newidiwch ef i'r cyfeiriad cywir. Gallwch ddod o hyd i'ch gosodiadau cyfeiriad o dan fy T-Mobile > Proffil > Gosodiadau Cyfrif .

Ar adeg cychwyn, pryd bynnag nad oes gennych gyfeiriad E911 neu'n gwrthod yr opsiwn cofrestru, fe gewch y gwall REG99.

  1. Rhowch gynnig ar Wi-Fi Beicio

Er mwyn datrys y gwall yn llwyddiannus, bydd yn rhaid i chi feicio'ch Wi-Fi. Dechreuwch trwy ddiffodd eich llwybrydd am funud ac yna ailgychwyn. Yn yr un modd, seiclo Wi-Fi gan alw ar eich ffôn ac ailosod SIM. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny i gyd, ailgychwynnwch eich ffôn.

Gweld hefyd: 7 Ffordd o Drwsio'r Rhyngrwyd yn Mynd Allan Bob Nos Ar Yr Un Amser Mater

Nawr, gwiriwch a yw galwadau Wi-Fi yn gweithio ai peidio.

  1. Gosodiadau Llwybrydd <9

Rydym wedi gweld rhai achosion lle mai gosodiadau llwybrydd y defnyddiwr oedd y tramgwyddwr y tu ôl i'r mater hwn. Gallai fod ychydig o borthladdoedd coll neu gyfluniad IPv6 gwael yn achosi'r gwall hwn. Un o'r atebion cyflymaf i'r broblem hon yw newid eich lleoliad dros dro. Sy'n golygu y bydd yn rhaid i chi roi cynnig ar alw Wi-Fi yn rhywle arall ar wahân i'ch tŷ.

Gallwch hefyd geisio cysylltu â'ch ISP a dweud wrthynt am y mater. Dylent gydweithredu â chi wrth iddynt geisio darganfod pam fod eich llwybrydd yn achosi'r gwall hwn.

Y Llinell Isaf

Ydych chi'n profi cod y gwall “REG99: Methui gysylltu” yn T-Mobile yn ystod galwadau Wi-Fi? Dilynwch y 3 cham a grybwyllir uchod i gael ateb hawdd!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.