Wi-Fi Car vs Man Poeth Ffôn - Y Dewis Gwell?

Wi-Fi Car vs Man Poeth Ffôn - Y Dewis Gwell?
Dennis Alvarez

car wifi vs man cychwyn ffôn

Gweld hefyd: Sut i Osgoi Saib WiFi Xfinity? (4 cam)

Ni allwn gael digon o dechnoleg mannau problemus symudol, sydd wedi symleiddio teithio gyda’r rhyngrwyd. Pan fyddwn yn sôn am Wi-Fi cartref, mae symudedd y rhwydwaith yn llai, sy'n golygu mai dim ond o fewn ei ystod y gallwch chi ddefnyddio'r rhwydwaith.

Fodd bynnag, os oes angen i chi deithio, ni fydd cysylltiad Wi-Fi sefydlog yn ddigon . Er mwyn aros yn gysylltiedig â'r rhyngrwyd tra ar y ffordd, rhaid bod gennych gysylltiad Wi-Fi symudol.

Wrth i dechnoleg ddatblygu, gallwch nawr gael bargeinion da ar gysylltiadau mannau problemus symudol o ffonau clyfar i geir, ac mae hyn wedi datblygu. yn ddiweddar dod yn bwnc llosg.

Car Wi-Fi vs Ffôn Hotspot:

Am nifer o flynyddoedd, mannau problemus smartphone oedd y siarad y dref. Fe wnaethon nhw ddwyn y sioe oherwydd roedd cysylltu o bell â rhwydwaith yn ymddangos yn syniad gwych. Dim ond ffôn clyfar gyda chynllun data a dyfeisiau eraill sy'n cysylltu ag ef ar gyfer mynediad i'r rhyngrwyd.

Fodd bynnag, wrth i dechnoleg ddod yn ei blaen, mae mannau problemus i geir wedi dod i'r amlwg fel y mannau poeth mwyaf cludadwy, gan drawsnewid eich cerbyd yn bwynt mynediad i fannau problemus. y gallwch gysylltu dyfeisiau lluosog wrth deithio.

Mae hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd ac ystod ehangach o gynlluniau a dewisiadau prisio. Os ydych chi eisiau buddsoddi arian i ddod o hyd i fan problemus da i ddiwallu'ch anghenion rhyngrwyd, efallai y byddwch chi wedi drysu pa un i'w ddewis.

O ganlyniad, yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod trosolwg cyffredinol o“Wi-Fi car yn erbyn man cychwyn ffôn” a rhoi manylion penodol i chi ar ba un sy'n well i chi. Gadewch i ni ddechrau gyda'r erthygl.

Dibynadwyedd.
Problem Wi-Fi Ceir Smartphone Hotspot
Cysylltiad cadarn a dibynadwy gydag antenâu gwell wedi'u hadeiladu Mae cysylltiadau annibynadwy yn dueddol o gael eu datgysylltu'n hawdd .
Cysylltedd Car yn dod yn fan mynediad Wi-Fi. Angen ffôn clyfar fel gwesteiwr i cysylltu.
Bywyd batri Nid yw'n draenio batri'r ffôn clyfar Yn draenio batri'r ffôn clyfar gwesteiwr.
Dibyniaeth Ddim yn dibynnu ar y ffôn o bellter agos. Yn datgysylltu pan fydd y ffôn clyfar yn gadael yr ystod.
Cysylltiad Cysylltiadau 4G a 5G Cysylltiadau 3G a 4G.

Man problemus Wi-Fi Ceir:

Pan fyddwn yn trafod mannau problemus ceir, rydym yn sôn am dibynadwyedd , symudedd , a cysylltiad capasiti . Os ydych chi'n anghyfarwydd â sut mae man cychwyn Wi-Fi car yn gweithio, mae'r cysyniad yn eithaf syml.

Mae llawer o geir yn cynnwys eSIMs , sy'n ychwanegiad gwych i'r man cychwyn ceir ac yn rhoi i chi mwy o hyblygrwydd o ran cysylltu dyfeisiau a chael mynediad i'r rhyngrwyd drwy'r cerbyd i gyd.

Gallwch brynu cynlluniau data gan unrhyw gludwr y mae'r car yn ei gynnal, ac rydych yn barod i fynd.Fodd bynnag, os nad oes gan eich cerbyd dechnoleg eSIM, mae'r cysyniad ychydig yn wahanol.

Wedi dweud hynny, gallwch gysylltu'r man cychwyn â'ch ffôn clyfar, a bydd system adeiledig y car yn adnabod y cysylltiad ac yn creu man cychwyn yn defnyddio'r data sydd gennych.

Un fantais fydd gennych, unwaith y bydd y car hwnnw wedi mabwysiadu'r rhwydwaith, na fydd angen y ffôn clyfar arnoch mwyach i gysylltu cleientiaid eraill â'r rhwydwaith oherwydd bydd y car ei hun dod yn bwynt mynediad .

Mae hyn yn cadw batri'r ffôn clyfar oherwydd pan fydd dyfeisiau eraill yn cysylltu â'r rhwydwaith ffôn, maent nid yn unig yn defnyddio data ond hefyd yn draenio'r batri yn gyflymach. Fel hyn, gallwch atal eich dyfais rhag rhedeg allan o bŵer.

Mae hyn hefyd yn cynyddu gallu'r rhwydwaith i ddiddanu dyfeisiau lluosog. Fodd bynnag, gallwch ddisgwyl cyflymderau sefydlog a chyson heb boeni am gysylltu dyfeisiau lluosog a gwthio'ch rhwydwaith.

Bydd man cychwyn Wi-Fi car yn rhoi 4G a 5G LTE , yn ogystal â nodweddion gwych i wella eich profiad rhyngrwyd. Gallwch chi wneud popeth o sgwrsio llais i anfon neges destun i wylio'ch hoff ffilm tra ar y ffordd.

Ymhellach, mae antenâu adeiledig y car yn helpu i roi gwell signalau a i chi derbyniad ni waeth ble rydych chi'n mynd. Mae hyn yn fantais wych i gael cyson, cludadwy, a chyflymcysylltiad sydd ar gael ichi.

Mannau Poeth Symudol:

Mae mannau problemus symudol wedi bod ar y farchnad ers cryn amser, ac ni fydd yr angen am gysylltiad cludadwy byth yn diflannu, sy'n gyrru cwmnïau i uwchraddio mannau problemus symudol yn amlach.

Fodd bynnag, pan fyddwn yn cymharu mannau problemus ffonau â mannau problemus Wi-Fi ceir, mae'r ddadl yn cymryd dimensiwn newydd. Mae mannau ffôn poeth yn fwy cyffredin yn y farchnad, ond nid ydynt bob amser yn ffynonellau dibynadwy o fynediad i'r rhyngrwyd.

Fodd bynnag, mae mannau ffôn poeth yn trosglwyddo data o'r ffôn i ddyfeisiau eraill y mae yn gweithredu iddynt fel pwynt mynediad . Ystyriwch y ffôn clyfar fel y llwybrydd a phob dyfais arall sy'n cysylltu ag ef fel cleientiaid.

>

Byddai'r rhwydwaith bellach yn methu heb y gwesteiwr. Mae hyn yn anfantais fawr i fan problemus y ffôn oherwydd bod y cysylltiad yn cael ei golli pan fydd y ffôn gwesteiwr allan o ystod y cleientiaid, ac nid yw hynny'n wir gyda man cychwyn y car, gan ennill pwynt iddo.

Gweld hefyd: Cymharwch Sonic Internet vs Comcast Internet

Gall mannau problemus symudol darparu cysylltedd 3G a 4G LTE nad yw mor ddatblygedig â mannau problemus ceir, ond maent yn gwneud y gwaith. Gall nifer yr adnoddau sydd ar gael i ddefnyddwyr mannau problemus symudol fod yn anfantais.

Yn ogystal, pan fydd ffôn clyfar yn gweithredu fel gwesteiwr i ddarparu cysylltedd, mae dyfeisiau eraill yn cysylltu ag ef, gan ddraenio'r batri. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n cysylltu hyd at dri dyfais i'r ffôn, dim ond am tua 5-6 awr cyn hynny y byddwch chi'n gallu ei ddefnyddio.mae'n marw.

Yn y pen draw, mae hyn yn eich datgysylltu o'r cysylltiad. Nid yw hyn yn wir am fannau problemus o ran ceir. Maent yn gweithredu cyhyd â bod y cerbyd yn symud, gan roi cysylltiad cyson i chi.

Ymhellach, pan fydd dyfeisiau lluosog wedi'u cysylltu â man cychwyn ffôn, gall ei berfformiad ddioddef . Mae hyn yn caniatáu ar gyfer gwthio data a gostyngiad mewn perfformiad , sef y peth olaf rydych ei eisiau. diogelwch rhwydwaith tra'n cysylltu â chleientiaid. Oherwydd bod y lefel diogelwch ar ffôn clyfar yn gallu amrywio o isel i ganolig, mae cael nodweddion cadarn yn llai o ddadl. siawns dda o roi'r rhwydwaith mewn perygl. Fodd bynnag, gyda man problemus ceir, mae eich lefelau diogelwch ac amddiffyn yn ardderchog, gan fod gennych chi brotocolau diogelwch y car a'r cludwr.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.