Spectrum TV Pixelated: Sut i Atgyweirio?

Spectrum TV Pixelated: Sut i Atgyweirio?
Dennis Alvarez

spectrwm tv pixelated

Mae Charter Spectrum yn gwmni enwog sy'n adnabyddus am ddarparu gwasanaethau teledu i bobl. Mae hyn yn cynnwys ei ddefnyddio'n fasnachol neu fel teledu cebl yn eich cartrefi. Mae gan ddefnyddwyr hefyd yr opsiwn i ddefnyddio'r gwasanaethau ffôn a rhyngrwyd a ddarperir gan y cwmni. Mae'r rhain i gyd yn wych a gallwch brynu dyfeisiau ar wahân i gael mynediad i'w holl nodweddion.

Gweld hefyd: 4 Ffordd i Atgyweirio TX-NR609 Dim Mater Sain

Ar wahân i hyn, mae hefyd yn ofynnol i ddefnyddwyr brynu pecyn tanysgrifio yn ôl eu defnydd. Mae'r rhain yn amrywio mewn prisiau ond gallwch ddewis un sy'n gweddu orau i'ch anghenion. Mae'r broses sefydlu gyffredinol yn eithaf syml a gallwch ddechrau mwynhau buddion Charter cyn gynted ag y byddwch wedi gorffen ffurfweddu'r ffeiliau hyn.

Spectrum TV Pixelated

Wrth wylio teledu ar eich dyfeisiau Sbectrwm efallai y byddwch weithiau'n wynebu rhai problemau ag ef. Un o'r rhai mwyaf blino yw eich cebl yn dod pixelated. Mae hyn yn ei gwneud hi'n amhosibl i ddefnyddwyr wylio'r sioeau. Er, os ydych chi'n cael y mater hwn yna gall fod sawl rheswm y tu ôl iddo. Y peth cyntaf y dylai defnyddwyr ei wneud yw ailgychwyn eu dyfais.

Mae'r dyfeisiau a weithgynhyrchir gan Spectrum yn cofnodi'r data gan eu defnyddwyr mewn ffeiliau bach. Defnyddir y rhain wedyn i gynyddu hyfedredd eich dyfais. Fodd bynnag, mae'n rhaid dileu'r rhain ac weithiau ni all y ddyfais gael gwared arnynt. Mae hyn yn eu gwneudarafwch yn lle hynny a dechreuwch roi problemau allan.

O ystyried hyn, os ydych wedi bod yn defnyddio'ch dyfais ers amser maith, efallai y bydd angen ailgychwyn syml. Dylai hyn helpu i drwsio'r cebl picsel ar eich gwasanaeth teledu Sbectrwm.

Gwirio Dyfeisiau Eraill

Os ydych chi'n dal i gael yr un broblem, mae'n debygol iawn y bydd hyn yn digwydd. daw'r broblem o gefnlen Charter Spectrum. I gadarnhau hyn, gall defnyddwyr brofi eu dyfeisiau eraill yn lle hynny. Mae hyn rhag ofn bod gennych chi ddyfeisiau Sbectrwm eraill yn eich tŷ. Mae hyn yn cynnwys eu gwasanaethau rhyngrwyd a ffôn. Os ydynt hefyd yn cael problemau gyda'r cysylltiad yna mae'r gwall gan y cwmni.

Ar y llaw arall, os nad oes gennych unrhyw ddyfeisiau Sbectrwm yna gallwch chwilio ar-lein i wirio a yw eu gweinyddion yn gweithio'n iawn yn eich ardal. Mae'r rhan fwyaf o broblemau o'r backend yn cael eu trwsio gan y cwmni ar eu pen eu hunain, fodd bynnag, mae'n dda eich bod chi'n cysylltu â nhw hefyd. Bydd hyn yn helpu i ddatrys y mater cyn gynted â phosibl.

Gweld hefyd: TP-Link Switch vs Netgear Switch - Unrhyw wahaniaeth?

Newid Ceblau a Defnyddio Holltwyr

Yn olaf, os yw'r gwasanaethau o Sbectrwm yn iawn a bod y broblem yn dod o eich ochr. Yna, argymhellir eich bod yn cael eich ceblau newydd. Yn ogystal, dylech hyd yn oed ddefnyddio holltwr gyda'ch dyfais i sicrhau ei fod yn anfon ac yn derbyn y signalau yn gywir. Mae llawer o frandiau gwahanol yn darparu gwifrau aur-plated i ddefnyddwyr, gall y rhain drosglwyddo dataar gyfradd llawer cyflymach ac yn llai tebygol o gael eu difrodi. Gallwch eu harchebu ynghyd â holltwr ar-lein. Fel arall, gallwch ymweld â siop gerllaw i brynu'r cynhyrchion hyn. Dylai gosod rhai newydd yn eu lle yn syml eich helpu i gael gwell cebl.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.