Spectrum.com vs Spectrum.net: Beth Yw'r Gwahaniaeth?

Spectrum.com vs Spectrum.net: Beth Yw'r Gwahaniaeth?
Dennis Alvarez

spectrum.com vs spectrum.net

Pryd bynnag y bydd angen gwasanaethau rhyngrwyd neu gebl ar bobl, eu dewis cyntaf bob amser yw Sbectrwm. Wel, gallwn eu deall oherwydd mae gan Sbectrwm bolisi tryloyw gyda sylw pen uchel a pherfformiad gwell. Fodd bynnag, pryd bynnag y byddwch yn chwilio Sbectrwm ar beiriannau chwilio, mae dau URL gwahanol yn cael eu hagor, megis Spectrum.com a Spectrum.net. Wel, gall fod yn ddryslyd, a dyna pam yr ydym wedi ychwanegu cymhariaeth sbectrwm.com vs sbectrwm.net yn yr erthygl hon. Gadewch i ni gael golwg!

Sbectrwm.com vs Spectrum.net

Sbectrwm.com

Yn gyntaf oll, mae hon yn wefan gyhoeddus sy'n hygyrch i bawb. Gyda hyn yn cael ei ddweud, mae Spectrum.com wedi'i gynllunio ar gyfer darpar gwsmeriaid ac mae ganddo wybodaeth fanwl am becynnau, gwasanaethau a hyrwyddiadau. Trwy'r wefan hon, gall darpar ddefnyddwyr gael gwybodaeth am y rhyngrwyd, teledu, a gwasanaethau ffôn.

Mae pecynnau arbennig ar gael i bobl sydd angen y tri gwasanaeth. Mae gan y wefan ddyluniad wedi'i guradu iawn sy'n addo bod yr holl wybodaeth angenrheidiol ar gael. Ar gyfer y cwsmeriaid posibl sydd eisiau gwybod am y cyflymder rhyngrwyd sydd ar gael, gallant nodi'r cod ZIP ar y wefan a chael gwybodaeth am y cyflymder rhyngrwyd sydd ar gael ar gyfartaledd yn ôl eich ardal.

Trwy wefan Spectrum.com, gallwch gael mynediad i'r cymorth rhyngrwyd rhag ofn eich bod yn ddinesydd hŷn neu fod gennych NSLPcefndir. I bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gan ddarparwyr eraill, gallant gofrestru ar Spectrum.com ac arbed tua $500 gyda gwasanaethau o'r radd flaenaf. Yn ogystal â theledu cebl, rhyngrwyd, a manylion ffôn cartref, gall y defnyddwyr hefyd gael mynediad at wybodaeth am gynlluniau symudol.

Cyn belled ag y mae'r wefan yn y cwestiwn, mae ganddi ddyluniad soffistigedig iawn gyda lliwiau glas a llywio symlach. Mae integreiddio'r ddewislen wedi categoreiddio popeth, sy'n gwneud y gorau o'r gwasanaeth cyfan sydd ar gael. Hynny yw, oherwydd gallwch chi gael mynediad at becynnau a hyrwyddiadau ar gyfer ffonau symudol, ffôn cartref, rhyngrwyd, a theledu cebl heb unrhyw ddryswch.

Yn fwy fyth, i bobl sydd angen cofrestru ar gyfer gwasanaethau Sbectrwm ar lefel enfawr, Mae Spectrum.com yn cynnig gwybodaeth am becynnau a gwasanaethau busnes. Mae'r wefan yn cynnwys y bar chwilio, felly gallwch chi deipio'r gair yn hawdd a chael pob gwybodaeth sydd ar gael. Pan fyddwch yn agor y Spectrum.com, fe welwch fod Spectrum yn cynnig rhyngrwyd am ddim i athrawon a myfyrwyr.

Fodd bynnag, i gael mynediad at y gwasanaethau rhyngrwyd rhad ac am ddim, bydd angen i chi gydymffurfio â'r rhagofynion a gwneud yn siŵr eich bod yn gymwys ar ei gyfer. Felly, mae Spectrum.com yn cynnig pob darn o wybodaeth am hynny hefyd. Mae gan y wefan wybodaeth gyswllt ychwanegol a thab cymorth i bobl sydd ag ymholiadau. Ar ben popeth, fe welwch delerau gwasanaethau a pholisïau arSpectrum.com.

Sbectrwm.net

Yn wahanol i Spectrum.com, dim ond ar gyfer y tanysgrifwyr a chwsmeriaid presennol Spectrum y mae Spectrum.net. Mynediad cyfyngedig sydd i’r wefan hon, sy’n golygu mai dim ond y gweithwyr a’r cwsmeriaid sy’n gallu cael mynediad i wefan Spectrum.net. Rhaid i'r defnyddwyr sydd am gael mynediad i Spectrum.net fod wedi'u cysylltu â rhyngrwyd Spectrum oherwydd ei fod yn fath o ddilysiad ar gyfer bod yn gwsmer Sbectrwm.

Gweld hefyd: Setup Gwarchodedig WiFi Linksys (WPS) Ddim yn Gweithio: 4 Atgyweiriad

Trwy Spectrum.net, gall y cwsmeriaid wirio gwybodaeth eu cyfrif a thalu'r biliau. Yn ogystal, gallant gysylltu â'r cynorthwywyr cwsmeriaid rhag ofn y bydd ymholiadau. Gall y cwsmeriaid ddefnyddio Spectrum.net i wirio statws yr offer. Yn ogystal, rhag ofn y bydd yr offer yn dychwelyd, gallwch gysylltu â nhw ar gyfer blwch cludo trwy Spectrum.net trwy fewngofnodi i'ch cyfrif.

Y Llinell Isaf

Y gwir amdani yw bod Spectrum.com a Spectrum.net yn ddwy wefan wahanol at wahanol ddibenion. Mae Spectrum.com ar gyfer y cwsmeriaid posibl, tra bod Spectrum.net ar gyfer y cwsmer presennol ar gyfer rheoli cyfrifon a thalu biliau. Fodd bynnag, mae'r ddwy wefan yn cael eu trin gan Sbectrwm, felly mae tebygrwydd yno. Ar y cyfan, mae gan y ddwy wefan hyn ryngwyneb taclus a threfnus sy'n addo llywio cyflym a phrofiad defnyddiwr boddhaol.

Gweld hefyd: 7 Ffordd o Drwsio'r Rhyngrwyd yn Mynd Allan Bob Nos Ar Yr Un Amser MaterDennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.