Ni fydd Magnavox TV yn Troi Ymlaen, Golau Coch Ymlaen: 3 Atgyweiriad

Ni fydd Magnavox TV yn Troi Ymlaen, Golau Coch Ymlaen: 3 Atgyweiriad
Dennis Alvarez

Ni fydd teledu magnavox yn troi golau coch ymlaen

Os ydych chi'n ystyried prynu teledu newydd yna dylech nodi bod llawer o gwmnïau'n eu cynhyrchu. Mae'r nodweddion a gewch ynghyd â'u gwasanaethau yn dibynnu arnynt. Dyna pam mae'n rhaid i chi fynd trwy fanylebau'r cynhyrchion hyn pan fyddwch chi'n penderfynu dewis un.

Bydd hyn yn eich helpu i gael y teledu gorau at eich defnydd a dylai bara am amser hir i chi hefyd. Un o'r cwmnïau gorau y gallwch chi fynd amdani yw Magnavox. Mae ganddyn nhw setiau teledu gwych ond gallwch chi gael rhai problemau gyda nhw o hyd. Un ohonyn nhw yw na fydd y teledu Magnavox yn rhedeg ymlaen tra bod y golau coch ymlaen. Os ydych chi'n cael hwn hefyd, yna, dylai'r erthygl hon eich helpu i gael gwared arno.

Ni fydd Magnavox TV yn Troi Ymlaen, Golau Coch Ymlaen

  1. Ailosod Eich Dyfais

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw ailosod eich dyfais. Bydd hyn yn dod ag ef yn ôl i osodiadau diofyn ei ffatri. Dylai hyn ddileu unrhyw newidiadau yr oeddech wedi'u gwneud i'r ffeiliau a dylai ddatrys y broblem i chi yn ôl pob tebyg. Gallai'r broses ar ei gyfer amrywio ychydig yn dibynnu ar y model teledu rydych chi'n ei ddefnyddio. Felly, mae'n well ichi edrych ar y llawlyfr swyddogol a ddarparwyd i chi.

Dylai hefyd eich arwain trwy gydol y broses fel nad oes gennych unrhyw drafferthion eraill. Os ydych wedi colli'r llawlyfr yna gellir lawrlwytho copi ohono o wefan swyddogol Magnavox.Er, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi'r union fodel o ddyfais rydych chi'n ei ddefnyddio. Dechreuwch drwy ddatgysylltu'r holl wifrau o'ch teledu.

Gweld hefyd: Sony KDL yn erbyn Sony XBR- Yr Opsiwn Gwell?

Mae hyn yn cynnwys unrhyw ddyfeisiau y gallech fod wedi'u cysylltu. Yna gallwch chi ddal y botwm pŵer i lawr ar eich teledu am ychydig funudau. Bydd hyn yn dechrau ailosod y ffeiliau arno, yna gallwch adael iddo orffwys am tua 10 i 15 munud. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn ei bweru yn ystod yr amser hwn. Yna gallwch symud ymlaen o'r diwedd i droi eich dyfais ymlaen a gwirio a yw'n gweithio.

  1. Gwirio Gwifrau

Efallai bod y gwifrau ar eich teledu wedi dod rhydd. Mae hwn yn fater cyffredin iawn a gallwch ei wirio trwy gysylltu'r wifren eto. Gwnewch yn siŵr ei fod yn gadarn ac nad yw'n symud o gwmpas. Os ydyw, bydd yn rhaid i chi naill ai ddefnyddio allfa arall. Neu gallwch hyd yn oed ddefnyddio addasydd ar y plwg a fydd yn gwneud y cysylltiad yn dynnach i chi.

  1. Cysylltwch â Chymorth Cwsmeriaid

Os bydd y broblem yn parhau yna cysylltwch â chymorth cwsmeriaid Magnavox yn lle ceisio datrys problemau'r ddyfais ymhellach. Mae hyn oherwydd y gallai'r broblem fod yn un dechnegol a all fod yn anodd ei nodi. Dylai'r cwmni allu nodi gwraidd y mater hwn a'i drwsio i chi. Fel arfer, mae'r warant a ddarperir ganddynt yn para hyd at 2 flynedd y gellir ei hawlio unrhyw bryd ar ôl y pryniant. Mae hyn yn helpu i gael un newydd ac atgyweiriadau ar gyfer y rhan fwyaf o broblemau felrhain.

Gweld hefyd: Sut i gael gwared ar apiau sydd wedi'u gosod ymlaen llaw o deledu tânDennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.