Insignia Roku TV Ddim yn Gweithio o Bell: 3 Ffordd i Atgyweirio

Insignia Roku TV Ddim yn Gweithio o Bell: 3 Ffordd i Atgyweirio
Dennis Alvarez

insignia roku tv remote ddim yn gweithio

Mae setiau teledu Insignia hefyd yn caniatáu i chi gael ymyl gorau teledu clyfar. Daw'r setiau teledu hyn gyda'r gydnawsedd i gefnogi Roku ac os ydych chi'n defnyddio'ch Roku TV gyda'r Insignia, gallwch chi fewngofnodi'ch cyfrif Roku a chael mynediad at yr holl hoff gymwysiadau hynny a'r gwasanaethau ffrydio yr hoffech eu cael ar eich teledu.

Gweld hefyd: 5 Ffordd I Ddatrys Rhyngrwyd Araf Ar Sgwrs Syth

Eto, gall fod rhai problemau ar adegau a all achosi rhai trafferthion i chi a dylech fod yn eu trwsio yn y ffordd orau bosibl. Un broblem gyffredin o'r fath yw'r ffaith nad yw'r teclyn rheoli o bell yn gweithio, a dyma sut y gallwch ei drwsio.

Insignia Roku TV Ddim yn Gweithio o Bell

1) Newid batris <2

Pethau cyntaf yn gyntaf, ac rydym i gyd yn gwybod bod y rhan fwyaf o'r trafferthion a achosir gyda'r teclynnau rheoli o bell oherwydd y batris gwan. Dylech bob amser fod yn cadw pâr wrth law felly pryd bynnag y bydd eich teclyn anghysbell yn dechrau actio, gallwch yn hawdd ailosod y batris gyda phâr newydd a bydd hynny'n eich arbed rhag unrhyw fath o anghyfleustra gyda'r profiad ffrydio cyfan.

Felly, does ond angen i chi osod pâr newydd o'r batris o bell a gwneud yn siŵr eu bod wedi'u gwefru'n llawn. Mae hyn yn mynd i'ch helpu chi'n berffaith ac ni fydd yn rhaid i chi ddelio â thrafferthion o'r fath wedyn.

2) Ailosod Roku Remote

Peth diddorol am y Roku Remote yw nad ydynt yn defnyddio IR mwyach. Mae'r teclynnau rheoli hyn yn defnyddio Bluetooth i gael eu cysylltugyda'ch setiau teledu Roku ac mae hynny'n gwneud y perfformiad yn llawer cyflymach i chi. Nid yn unig hynny, ond mae'r profiad cyfan yn cael ei wella gyda chyfathrebu cyflymach. Eto i gyd, nid yw mor syml â hynny paru teclyn rheoli o bell â'ch Roku TV.

Gweld hefyd: Xfinity Yn Sownd Wrth Groeso Cysylltu â'ch Profiad Adloniant

Os nad yw'r Roku Remote yn gweithio i chi, bydd angen i chi ei ailosod. I wneud hynny, bydd angen i chi dynnu'r batris o'ch teclyn anghysbell Roku a gadael iddo eistedd am funud neu ddau o leiaf. Ar ôl hynny, bydd angen i chi fewnosod batris yn eich teclyn anghysbell eto, a gwasgwch y botwm cysylltu nes bod y golau'n dechrau fflachio arno.

Unwaith y bydd y golau'n fflachio ar eich teclyn anghysbell a'r Roku TV, byddai hynny'n golygu eich Mae anghysbell wedi'i gysylltu â'ch Roku TV a gallwch chi ryddhau'r botwm cysylltu. Bydd hyn yn ailosod y teclyn anghysbell a'i gysylltu â'ch teledu Insignia Roku eto fel nad oes rhaid i chi ddelio ag unrhyw fath o anghyfleustra wedyn.

3) Amnewid y Pell

Mae yna wahanol resymau y gallai fod angen un arall ar eich teclyn anghysbell. Yn gyntaf oll, mae angen i chi sicrhau bod eich teclyn anghysbell yn gydnaws â model eich teledu, ac os nad ydyw, bydd yn rhaid i chi gael teclyn anghysbell newydd i chi'ch hun trwy ddweud wrthynt union fodel eich Roku TV i wneud iddo weithio'n ddi-ffael. i chi.

Hefyd, gall y teclynnau rheoli hyn gael eu difrodi'n eithaf hawdd oherwydd lleithder, sioc neu unrhyw resymau o'r fath a bydd yn rhaid i chi sicrhau eich bod yn cadw'ch teclyn anghysbell i ffwrdd o unrhyw amodau o'r fath. Os ydychcredwch y gallai'r teclyn anghysbell fod wedi mynd yn ddrwg, bydd un arall syml yn datrys y broblem i chi.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.