Gwall Xfinity TVAPP-00206: 2 Ffordd i Atgyweirio

Gwall Xfinity TVAPP-00206: 2 Ffordd i Atgyweirio
Dennis Alvarez

xfinity tvapp-00206

Gweld hefyd: Mae Chromebook yn Dal i Ddatgysylltu o WiFi: 4 Atgyweiriad

Mae Xfinity yn frand poblogaidd o dan Comcast Communications Cable sy'n adnabyddus am ddarparu pob math o wasanaethau adloniant a chebl. Cânt eu defnyddio'n helaeth gan ddefnyddwyr i fwynhau eu gwasanaethau teledu, cebl a rhyngrwyd.

Gweld hefyd: A oes angen hidlydd DSL arnaf? (Nodweddion a Sut Mae'n Gweithio)

Drwy ddefnyddio eu gwasanaethau, gall pobl fwynhau'r rhyngrwyd sy'n ymddangos yn gyflym, a ffrydio teledu. Heb flwch teledu, gall defnyddwyr wylio sianeli chwaraeon byw, sianeli newyddion lleol, a'r tywydd trwy ddefnyddio ap Xfinity Stream. Yr hyn sydd hyd yn oed yn well yw ei fod yn gwbl addasadwy, sy'n golygu bod defnyddwyr yn rhydd i ychwanegu mwy o becynnau sianel ar unrhyw adeg sy'n gyfleus iddynt.

Sut i Drwsio Gwall Xfinity TVAPP-00206?

Mae yna yn ddiau bod Xfinity yn darparu gwasanaethau gwych i'w gwsmeriaid. Fodd bynnag, rydych yn sicr o wynebu problemau ar ryw adeg wrth ddefnyddio'r gwasanaethau a ddarperir gan Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd. Gallech hefyd fynd i drafferthion gyda'ch gwasanaethau ffrydio teledu.

Rydym wedi gweld dwsinau o ddefnyddwyr yn mynd i wall yn nodi “Xfinity TVAPP-00206”. Gall y gwall hwn ddigwydd oherwydd llawer o wahanol resymau. Dyma pam heddiw; byddwn yn archwilio rhai o'r rhesymau pam eich bod yn wynebu'r gwall hwn, a beth allwch chi ei wneud i'w drwsio. Crybwyllir yr holl resymau isod:

  1. Ceisiwch Newid Eich Gosodiadau Chwarae

Nid oes angen eich bod yn wynebu'r gwall hwn oherwydd o Comcast. Rydym wedi gweld digon o achosion lle mae defnyddwyr weditrwsio'r mater trwy newid eu gosodiadau chwarae yn unig. Mae i fod i fod yn ddatrysiad sy'n helpu i drwsio'r cod gwall.

Yn y bôn, yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw mynd i'ch gosodiadau Playback. O'r fan honno, newidiwch “Chwarae orau sydd ar gael” i Off. Mae'n bosibl na fydd y fideos yn dangos mewn manylder uwch o hyd, ond dylai hyn yn bendant eich helpu i drwsio'r rhan fwyaf os nad pob un o'ch sianeli.

  1. Defnyddio Dyfais Amgen

Rydym yn awgrymu eich bod yn cael eich dwylo ar ddyfais arall. Gall fod yn ffôn clyfar i chi hefyd. Yn bennaf, mae'r gwall hwn yn atal defnyddwyr rhag gwylio sianeli HD. Dyma pam y dylech chi geisio gwylio'r sianel ar HD ar eich ffôn. Efallai y bydd hyn yn helpu i leihau'r mater ymhellach.

Os yw'n gweithio'n ddi-ffael ar eich ffôn, yna efallai mai eich dyfais chi yw'r broblem. Os nad yw'n gweithio, yna mae'r bai ar y darparwr gwasanaeth. Y naill achos a'r llall, bydd angen i chi gael eich dwylo ar ddyfais arall i wirio'n iawn lle mae'r nam gwirioneddol.

Y Llinell Isaf

Yn yr erthygl hon, mae gennym ni egluro'n drylwyr sut y gallwch drwsio gwall Xfinity TVAPP-00206. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn pob cam a grybwyllir uchod. Os yw'n ymddangos nad yw'r un o'r camau a grybwyllwyd yn gweithio i chi, yna rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'u cymorth cwsmeriaid. Bydd y tîm cymorth yn cysylltu â chi yn fuan ac yn rhoi gwybod i chi pam eich bod yn wynebu'r mater hwn.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.