Datrys Problemau Ail-ddarlledu Teledu Tân: 5 Ffordd o Ddatrys

Datrys Problemau Ail-ddarlledu Teledu Tân: 5 Ffordd o Ddatrys
Dennis Alvarez
Datrys problemau ail-gastio teledu tân

Mae Fire TV Recast yn DVR Amazon poblogaidd sy'n eich galluogi i wylio a recordio'r recordiad amser real ar eich Teledu Tân gartref. Gall dyfeisiau teledu clyfar heblaw Fire TV fod yn gydnaws â Fire TV Recast hefyd. Fodd bynnag, mae'n dibynnu ar y rheolau gweithredu. Byddai'n ddelfrydol ar gyfer ffrydio'ch hoff sioeau wedi'u recordio a'ch fideos wedi'u recordio eich hun ar eich Fire TV Recast.

Mae defnyddwyr Amazon Fire TV wrth eu bodd yn ffrydio eu fideos sydd eisoes wedi'u recordio gan ddefnyddio Fire TV Recast; fodd bynnag, mae'r ddyfais hon weithiau'n dechrau bod yn broblemus. Wedi dweud hynny, mae eich ffrydio'n stopio, ac nid yw'ch dyfais yn canfod o gwbl. Peidiwch â phoeni; mae mynd o gwmpas materion o'r fath yn hawdd. Yn yr erthygl hon, rydym wedi llunio rhai atebion datrys problemau cyflym a defnyddiol i wneud i'ch Fire TV Recast weithio eto gyda'ch Teledu Tân.

Pam na fydd Fy Ail-ddarlledu Teledu Tân yn Gweithio?

Mae'r Fire TV Recast yn ychwanegiad unigryw i deulu Amazon Fire TV. Mae'r ddyfais hon yn cario gyriant caled troelli y tu mewn. Oherwydd y gyriant caled sy'n troi'n barhaus, byddai angen i chi fod yn hynod ofalus wrth drin y pŵer sy'n torri oddi ar y peiriant. Gallai data'r gyriant caled fynd yn llygredig, neu gall y gyriant niweidio os bydd y Fire TV Recast yn colli pŵer yn sydyn.

Gweld hefyd: Mae Roku yn Rhewi Ac Ailddechrau'n Barhaus: 8 Ffordd i Atgyweirio

Gallai fod llawer o resymau eraill i'ch Fire TV Recast fynd i lawr yn gyfan gwbl neu roi'r gorau i weithio. Rydym wedi ychwanegu'r achosion cyffredin a'u hatebion yn yadran nesaf yr erthygl; gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio atynt yn ofalus.

Beth Yw'r Datrysiadau Datrys Problemau Ail-ddarlledu Teledu Tân?

Mae Fire TV Recast yn ddyfais unigryw a sensitif. Pan fyddwch chi'n gosod y ddyfais ac nid yw'n gweithio o hyd, mae'n golygu bod rhywbeth o'i le wedi digwydd.

Gweld hefyd: Popeth Am Verizon Price Match

Dyma rai atebion datrys problemau ar gyfer Fire TV Recast. Darllenwch ymlaen.

  1. Gwiriwch Eich Cysylltiad Rhyngrwyd:

Y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw gwirio eich cysylltiad rhwydwaith rhyngrwyd. Weithiau gall rhwydwaith diffygiol neu fygi fod yn achosi'r broblem wirioneddol. Gwiriwch eich cysylltiad eto a gwnewch yn siŵr bod eich Teledu Tân neu ddyfais gydnaws arall a Fire TV Recast wedi'u cysylltu â'r un rhwydwaith. Rydych chi'n sicr o sicrhau'r cysylltiad cilyddol ar gyfer cyfathrebu dyfais ymarferol.

  1. Cofrestru'r Teledu Tân A'r Teledu Tân Ail-ddarlledu Ar Yr Un Cyfrif Amazon:

Sicrhewch fod eich dyfeisiau wedi'u cofrestru ar yr un cyfrif Amazon.

  1. Diweddaru'r Feddalwedd:

Mae angen rhaglenni meddalwedd eich dyfeisiau i fod yn gyfoes. Gwnewch yn siŵr eich bod yn eu diweddaru i gyd.

  1. Ailosod Antena Digidol:

I wella'r derbyniad, mae angen i chi ailosod neu ailosod eich teledu Tân digidol antena.

  1. Ailgychwyn Eich Teledu Tân Ail-ddarlledu:

Gall ailgychwyn neu ailgychwyn eich Fire TV Recast ddatrys bron pob un o'r problemau. Byddai angen i chi berfformio'r ailgychwyn oeich dyfeisiau, nid â llaw.

Dyma sut rydych yn ailddechrau defnyddio dyfais Teledu Tân:

  • Ewch i Gosodiadau.
  • Tap ar Live TV.
  • Dewiswch Ffynonellau Teledu Byw.
  • Cliciwch ar y Fire TV Recast.
  • Tap on Restart.

Bydd eich Fire TV Recast yn ailgychwyn gyda'r LED glas yn disgleirio.

Nawr gyda Fire TV Recast, gallwch chi ei ailgychwyn yn hawdd trwy lywio i'r Gosodiadau.

Dyna ni. Dyma'r holl atebion datrys problemau ar gyfer Fire TV Recast. Efallai y byddwch am ailosod eich dyfais neu estyn allan i'ch cymorth cwsmeriaid Fire TV os nad yw'r mater yn datrys.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.