Botwm Fformat Rhwydwaith Dysgl Ddim yn Gweithio: 3 Ffordd i'w Trwsio

Botwm Fformat Rhwydwaith Dysgl Ddim yn Gweithio: 3 Ffordd i'w Trwsio
Dennis Alvarez

botwm fformat rhwydwaith dysgl ddim yn gweithio

Beth os ydych yn berchen ar rwydwaith dysgl a'ch bod wedi pylu gyda'ch gosodiadau presennol, neu os ydych am eu haddasu'n fyrfyfyr. Mae’n rhywbeth yr hoffai pawb roi cynnig arno, ac mae hon yn ffenomen naturiol. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio eich rhwydwaith dysgl o bell yn unig.

Ond, mae rhai symudiadau anffodus yn bodoli pan na allwch fformatio gan nad yw botwm fformat eich rhwydwaith dysgl yn gweithio. Beth fyddwch chi'n ei wneud nawr? Mae’n rhywbeth a allai eich cythruddo. Er mwyn hwyluso'ch busnes, rydym yma gyda'r erthygl hon a fydd yn eich helpu i oresgyn y broblem os nad yw botwm fformat eich rhwydwaith dysgl yn gweithio.

Botwm Fformat Rhwydwaith Dysgl Ddim yn Gweithio: Pam Rydych chi'n Wynebu'r Cyfryw Problemau?

Mae'n gyffredin iawn ar ôl y diweddariad diweddar i'r rhwydwaith dysglau, ac mae llawer o gwsmeriaid y rhwydwaith dysglau yn wynebu'r mater hwn. Ond os ydych chi'n wynebu problem o'r fath, bydd yr erthygl hon yn datrys pob un ohonynt yn yr ychydig funudau nesaf. Dim ond hyd y diwedd y mae angen i chi ddilyn yr erthygl hon, a byddwch yn cael popeth sydd angen i chi ei wybod os nad yw'ch botwm fformat rhwydwaith dysgl yn gweithio. Isod mae rhai dulliau i ddatrys y broblem.

1) Gwiriwch Os Ydych Ar Sianeli HD Neu SD

Os ydych yn defnyddio'r rhwydwaith dysgl ac eisiau fformatio'ch gosodiad sgrin, ond nid yw'n gweithio'n gywir, yna mae'r broblem gyda'i sianel. Yn ôl SatelliteGuys.com, y rhwydwaith dysglbydd botwm fformat yn gweithio ar y sianeli HD yn unig ac nid ar y sianeli SD fel ESPN News ac ESPU.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw rhoi'r gorau i geisio fformatio'r sianeli SD a cheisio newid sianeli HD trwy ddefnyddio y botwm fformat ar y teclyn pell.

2) Mae'r Botwm Fformat Allan O Drefn

Os ydych hefyd wedi ceisio newid cydraniad y sgrin drwy ddefnyddio'r botwm fformat ar y HD sianel ac nid yw'n gweithio, mae'n naill ai meddalwedd neu eich botwm fformat wedi mynd o'i le. Mae'n rhywbeth y mae pobl â phlant yn y tŷ yn ei wynebu fwyaf. Roedd rhai gwallau ym meddalwedd rhwydwaith y ddysgl sy'n eich osgoi rhag defnyddio'r botwm fformat ar gyfer rhai amseryddion.

Gweld hefyd: 6 Ffordd i Atgyweirio Ap Sbectrwm Ddim yn Gweithio

3) Gosod Eich Gosodiad Teledu i'r Modd Ymestyn

Gweld hefyd: Dywed Xfinity Box: 4 Ffordd i Atgyweirio

Os ydych chi'n defnyddio rhwydwaith dysgl a bod sgrin y cynnwys yn ddigon bach i'w newid, ac nad yw'r botwm fformat yn gweithio'n iawn, yna ewch i osod a newid y set deledu i'r modd ymestyn neu gosodwch y datrysiad teledu i 16: 9. Bydd yn wir yn gweithio i chi os yw'r mater wedi'i ddatrys.

Casgliad

Yn yr erthygl a ysgrifennwyd uchod, fe welwch rai o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros y roc stumbling yn eich ffordd i ddefnyddio'r botwm fformat. Bydd yr erthygl yn caniatáu ichi ddatrys yr holl faterion hynny yn gyfan gwbl. Dilynwch y canllawiau a roddir yn yr erthygl, a bydd yn eich helpu i oresgyn y problemau sy'n gysylltiedig â'r botwm fformat rhwydwaith dysgl.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.