7 Dulliau i Ddatrys Gwall Chwarae Fideo App Starz

7 Dulliau i Ddatrys Gwall Chwarae Fideo App Starz
Dennis Alvarez

gwall chwarae fideo ap starz

Mae dod o hyd i'r ateb gorau ar gyfer ein holl ofynion ffrydio yn fuddugoliaeth. Mae gwasanaeth ffrydio da, swyddogaethol a chyson yn debycach i ddiamwnt yn y glo yng nghanol y llu o wasanaethau ffrydio.

Fodd bynnag, dylid nodi bod y rhaglenni hyn yn profi nifer o wallau, sy'n weddol gyffredin ar gyfer rhwydwaith - gwasanaeth seiliedig. Wrth drafod cymwysiadau ar y rhyngrwyd, mae llawer o ffactorau allanol yn dod i rym.

Er bod cymhlethdod a rhwyddineb datrys problemau yn dweud llawer am ymarferoldeb ap ffrydio, gall rhai pethau fod y tu hwnt i'ch rheolaeth oherwydd nid yw pob nam yn dod o'r diwedd defnyddiwr.

Gwall Chwarae Fideo Ap Starz:

Mae Starz yn blatfform ffrydio poblogaidd sy'n cynnig ystod eang o ffilmiau, sioeau teledu, adloniant, a chynnwys newyddion y gallwch ei lawrlwytho a'i wylio'n ddiweddarach .

Mae Starz wedi bod yn dod yn boblogaidd yn gyflym, ond mae wedi cael ei bla gan broblemau ffrydio. Nid dyma'r tro cyntaf i ddefnyddwyr gwyno am faterion chwarae , gan fod hwn yn ddigwyddiad cyffredin gyda gwasanaethau ffrydio.

Dychmygwch eich bod yn gwylio'ch hoff raglen ddogfen ac mae'r sgrin yn mynd yn sownd wrth yr uchafbwynt. Byddai hynny'n gwaethygu. Mae llawer o ffactorau'n dylanwadu ar y materion chwarae hyn, gan gynnwys problemau cysylltu a bygiau gweinydd.

Felly, os ydych chi'n pendroni sut i drwsio gwall chwarae fideo ap Starz , rydych chi wedidod i'r lle iawn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod yr holl ffactorau sy'n dylanwadu ar brofiad ffrydio Starz da.

  1. Cysylltiad Rhwydwaith Gorlawn:

Ydych chi erioed tybed pam mae'n ymddangos bod eich rhwydwaith yn gweithredu'n normal ond bod ei allu i ddarparu signal cyson a chryf yn cael ei beryglu?

Nid yw hyn oherwydd gosodiad neu ffurfweddiad diffygiol yn unig. Mae'n perthyn yn agos iawn i'ch rhwydwaith fod dagfeydd neu botel . Pan fyddwch yn cysylltu dyfeisiau lluosog â'ch rhwydwaith, mae cryfder y signal yn rhannu, ac mae perfformiad yn dioddef.

Mae hyn yn achosi problemau chwarae pan nad yw'ch ap yn derbyn digon o signalau cryf. Mae'r fideo yn dechrau byffro, mae'r sgrin yn mynd yn sownd, a gall cydraniad y cynnwys ddirywio.

Felly, gwiriwch eich cysylltiad rhyngrwyd a datgysylltwch unrhyw ddyfeisiau diangen neu ddi-ddefnydd sy'n defnyddio rhyw ran o'r rhwydwaith yn anfwriadol.

  1. Ailgychwyn y ffrwd:

Er bod y cam datrys problemau hwn yn swnio'n sylfaenol, dyma'r gwaith. Yn bennaf mae eich cynnwys yn cael problemau chwarae naill ai pan nad yw'r ap yn perfformio'n dda neu mae'r ffrwd benodol wedi mynd i wall.

Gweld hefyd: Sut i alluogi UPnP ar lwybrydd sbectrwm?

Yn y ddau achos ailgychwyn mae'r ffrwd yn adnewyddu ac fe welwch wahaniaeth perfformiad gweladwy. Yn gyntaf, gadewch y ffrwd a cheisiwch chwarae sianel neu fideo arall.

Os yw'n chwarae hebunrhyw faterion yna mae'r gwall yn gorwedd yn y nant yr oeddech yn ei wylio. Lansiwch y ffrwd eto ac ni fydd ganddo unrhyw broblemau wrth ffrydio.

  1. Cache Gwag:

P'un a yw'n storfa dyfais neu'n storfa we mae bob amser yn dod i mewn i'ch ffordd o ffrydio cyson. Er bod ffeiliau celc yn ddarnau bach o ddata sy'n ymddangos yn ddiniwed, os ydyn nhw'n mynd yn llygredig, gallant amharu ar berfformiad eich ap a'ch dyfais.

Os ydych chi'n defnyddio cymhwysiad gwe Starz, achos mwyaf tebygol eich problemau chwarae yn gasgliad o ffeiliau celc.

Mae hyn yn hawdd ei ddatrys trwy fynd i osodiadau eich porwr gwe a dileu pob cwci celc a gwefan. Bydd eich porwr yn adnewyddu, a byddwch yn sylwi ar wahaniaeth amlwg mewn perfformiad.

Mae'r union weithdrefn ar gyfer dileu ffeiliau celc yn amrywio yn dibynnu ar y ddyfais, felly argymhellir darllen llawlyfr defnyddiwr.

15

Os ydych chi'n defnyddio'r rhaglen Starz ar eich dyfais, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n tynnu data ap Starz yng ngosodiadau eich dyfais.

  1. Diffyg Gweinydd:

Nid yw bob amser yn wir bod y broblem ar ddiwedd y defnyddiwr. Pan nad yw'r gweinydd Starz yn ymateb, efallai y byddwch yn profi byffro, sgriniau sownd, neu sgriniau du.

Os yw'r gweinydd neu'r ap ei hun i lawr ar gyfer cynnal a chadw, ni fyddwch yn gallu ffrydio sioeau oherwydd nad ydynt ar hyn o bryd gweithredol.

Gwiriwch wefan Starz am unrhyw gyfredol doriadau gweinydd neu wasanaeth . Os yw hyn yn wir, eich unig opsiwn yw aros nes bydd yr ap yn weithredol eto.

  1. Newid Ansawdd Eich Ffrwd:

Achos mwyaf cyffredin problemau chwarae yn ôl yw cysylltiad neu rhyngrwyd o ansawdd gwael nad yw'n cefnogi cydraniad cyfredol eich ffrwd.

Mae ansawdd yr ap Starz fel arfer wedi'i osod i 1080p yn ddiofyn . Mae'r math hwn o ddatrysiad yn gofyn am gysylltiad sefydlog a chadarn, ac os yw'n ddiffygiol gall achosi problemau chwarae.

O ganlyniad, gall gostwng ansawdd ffrydio eich cynnwys fod yn ffordd effeithiol i ddileu'r posibilrwydd o broblemau rhyngrwyd yn ogystal â diffygion ap.

Llywiwch i osodiadau eich ap a chwiliwch am osodiad perthnasol gyda geiriau allweddol fel datrysiad, ansawdd fideo, neu opsiynau ffrydio.

Gwiriwch i gweld a yw eich cydraniad wedi'i osod i'r gosodiad uchaf posibl. Gostyngwch ef i 720p a gweld a yw'n gwneud gwahaniaeth.

  1. Ailgychwyn y Dyfais:

Mor syml ag ef swnio, dim ond 5 munud y mae'n ei gymryd i gael eich dyfais yn ôl ar waith. Pan fydd dyfais yn gorboethi , mae'n dod yn arafach ac mae perfformiad eich ap yn dioddef.

Fel ap ffrydio, mae Starz yn agored i fethiannau system. Os yw'n ymddangos nad yw'r un o'r camau blaenorol yn gweithio, ceisiwch ailgychwyn eich dyfais.

Mae'n adnewyddu'r cof ac yn rhoi seibiant mawr ei angen i'r ddyfais,gan ganiatáu iddo berfformio'n well. Bydd ailgychwyn hefyd yn torri'r cysylltiad rhyngrwyd, a fydd yn cael ei adfer gyda gwell signalau derbyniad pan fydd y ddyfais yn ailgychwyn.

Os ydych yn ffrydio ar a teledu clyfar neu flwch ffrydio, datgysylltwch y ceblau pŵer a rhowch funud i orffwys i'r ddyfais. Ailgysylltwch y ceblau a gwiriwch eu bod yn ddiogel.

Os ydych yn defnyddio ffôn clyfar neu lechen, gwasgwch y botwm pŵer am dair eiliad a dewiswch ailgychwyn o'r opsiynau pŵer.

Gweld hefyd: Total Wireless vs Straight Talk - Pa Un Sy'n Well?
    <8 Dadosod Ac Ailosod yr Ap:

Mae'r opsiwn olaf yn gymhwysiad Starz llygredig neu nad yw'n gweithio. Gall hyn ddigwydd os nad yw eich ap wedi'i diweddaru'n rheolaidd.

Fodd bynnag, byddai ap newydd yn well ar gyfer datrys y mater hwn. Felly, dadosod ac ailosod yr ap, a gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio storfa'r app. Ni ddylech gael unrhyw anhawster i ffrydio.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.