5 Ffordd I Ymdrin Â'r Golau Coch Ar Fodem Viasat

5 Ffordd I Ymdrin Â'r Golau Coch Ar Fodem Viasat
Dennis Alvarez

golau coch ar fodem viasat

Gweld hefyd: 6 Ffordd I Atgyweirio Fox News Ddim yn Gweithio Ar Sbectrwm

Mae Viasat yn parhau i fod yn ddarparwr telathrebu byd-eang addawol. Yn ogystal â chynlluniau rhyngrwyd pen uchel a dibynadwy, mae Viasat yn cynnig modemau a llwybryddion i'r defnyddwyr i gynnig profiad rhyngrwyd a chyfathrebu ystod lawn. Fodd bynnag, mae'r golau coch ar fodem Viasat yn bryder cyffredin a rennir gan y defnyddwyr, a dyna pam yr ydym yn rhannu mwy o wybodaeth ar y pwnc!

Golau Coch Ar Fodem Viasat

Y golau coch ar y modem Viasat fel arfer yn cael ei achosi pan fydd y statws rhyngrwyd yn all-lein ac yn methu â gwneud cysylltiad â'r rhyngrwyd. Yn onest, mae'r mater hwn yn gyffredin gyda pha fodem bynnag a ddewiswch, ac mae yr un mor hawdd i'w ddatrys.

1. Ailgychwyn

I ddechrau, dylech ailgychwyn y modem oherwydd gellir datrys y mwyafrif o wallau cyfluniad technoleg a chaledwedd trwy ddiffodd y modem a gadael iddo adnewyddu. I ddarlunio, mae angen i chi ddiffodd y modem Viasat, aros am dri deg eiliad, a'i droi ymlaen eto. Yn y mwyafrif o achosion, bydd ailgychwyn yn datrys y mater golau coch, ond os nad yw'n trwsio'r mater, gallwch wirio'r cam nesaf.

2. Rhedeg Y Prawf

Pan ddaw i lawr i fodem Viasat, bydd rhedeg prawf ar yr app Viasat brodorol yn helpu i ddatrys y broblem. At y diben hwn, mae angen ichi agor yr ap, agor y tab “help”, a chlicio ar yr opsiwn rhedeg diagnosteg. Bydd y diagnosis yn helpu i benderfynu ar ycyhoeddi a rhannu rhai camau datrys problemau. Ar y llaw arall, os nad oes gennych yr ap eisoes, gellir ei lawrlwytho ar eich ffôn clyfar. Ar y cyfan, ar ôl y rhediad diagnostig, bydd yn canfod y problemau gyda'r rhwydwaith neu fodem, gan eich helpu i drwsio'r achos sylfaenol.

Gweld hefyd: 3 Ffordd o Drwsio Mater Cyflymder Araf Linksys Velop

3. Tywydd

Os yw eich modem yn dal i ddangos y golau coch, mae angen i chi wirio'r tywydd. Mae hyn oherwydd y gall tywydd gwael dorri ar draws y rhwydwaith a'r gwasanaeth rhyngrwyd. Yn ogystal â hyn, rhaid i chi nodi a oes rhywbeth yn rhwystro'r ddysgl lloeren rhag creu cysylltiad clir (os oes rhwystr o'r fath, cliriwch ef). Yn ogystal, os yw'r tywydd o'ch cwmpas yn iawn, efallai na fydd yn glir yn yr orsaf rhyngrwyd eich bod yn derbyn y signalau rhyngrwyd oddi yno. Ar y cyfan, os mai'r tywydd yw'r broblem, mae angen i chi aros i'r tywydd glirio.

4. Caethiwed Rhwydwaith

Rhag ofn nad oes dim wedi datrys y broblem, mae siawns uchel o ddiffyg rhwydwaith, a chofiwch y gall effeithio ar gysylltedd rhyngrwyd mewn gwahanol leoliadau. Ffordd gyflym o benderfynu ar y toriad rhwydwaith yw galw cymorth i gwsmeriaid, a gellir gwirio statws y rhwydwaith o'r app Viasat. Nid oes unrhyw gamau i'w dilyn ar gyfer y mater diffyg rhwydwaith oherwydd mae'n rhaid i'r technegwyr ôl-wyneb ei drwsio. Felly, os oes toriad rhwydwaith, bydd y golau modem yn troi'n goch ac yn troi'n felyn / gwyrdd unwaithmae'r toriad rhwydwaith wedi'i ddatrys.

5. Defnydd Data

Y peth olaf y gallwch chi ei wneud yw gwirio'r defnydd o ddata. Mae hyn oherwydd os ydych wedi rhedeg allan o'r data a ganiateir, ni fyddwch yn gallu cysylltu â'r rhyngrwyd, gan arwain at y golau coch. Felly, os yw hynny'n wir, bydd angen i chi uwchraddio'r cynllun rhyngrwyd!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.