4 Rheswm Pam Cox Panoramig WiFi Amrantu Golau Oren

4 Rheswm Pam Cox Panoramig WiFi Amrantu Golau Oren
Dennis Alvarez

Golau Oren Amrantu Cox Panoramig Wifi

Mae dyfais WiFi Panoramig Cox yn defnyddio set wahanol o oleuadau lliw i nodi problemau posibl amrywiol. Mae cyfanswm o bedwar lliw; gwyrdd, glas, oren-goch, a gwyn. Felly, mae pob golau yn nodi sefyllfa neu broblem wahanol gyda'r ddyfais. Yma, byddwn yn canolbwyntio ar y problemau posibl a nodir gan olau amrantu oren .

Gwylio'r Fideo Isod: Atebion Cryno ar gyfer Problem “Blinking Orange Light” ar WiFi Panoramig Cox

Cox WiFi Panoramig yn Amrantu Oren Light

Yn ei hanfod, mae'r golau oren amrantu yn dangos eich bod yn profi cysylltiad rhyngrwyd gwael. Yn dechnegol, mae eich dyfais Cox WiFi yn cofrestru ar gyfer data i lawr yr afon.

Yn y cyfamser, mae'n bosibl bod yna broblem cyffredinol yn eich cymdogaeth , felly mae'n syniad da penderfynu ai dyna'r broblem yn gyntaf.

Os ydych wedi sefydlu bod y broblem hon yn unigryw i'ch dyfais, bydd angen i chi wneud ychydig o wiriadau syml i penderfynu pam mae eich cysylltedd yn rhedeg yn araf. Gall fod amryw o resymau am hyn, felly mae'n well gweithio trwyddynt yn eu trefn.

Cyn i chi wirio agweddau lluosog ar y ddyfais, cyngor y gwneuthurwr yw ailgychwyn y ddyfais . Mae ailgychwyn yn cael ei wneud trwy ddiffodd y pŵer am tua 60 eiliad ac yna ei danio eto. Os na ddaw hynny ag efyn ôl i fywyd, darllenwch ymlaen:

> 1. Cysylltiadau cebl a gwifren rhydd

Yn gyntaf, dylech wirio bod yr holl geblau a gwifrau wedi'u cysylltu yn ddiogel . Os oes unrhyw beth yn rhydd, ailgysylltwch ef i weld a yw hynny'n datrys y broblem.

Pan fyddwch chi'n trwsio'r broblem, bydd y golau blincio oren yn newid i olau gwyrdd solet , felly byddwch chi'n gwybod bod popeth yn ôl mewn cyflwr da.

Gweld hefyd: Gwall Sbectrwm ELI-1010: 3 Ffordd i Atgyweirio

2. Signal Cyfyngedig i lawr yr afon

Gall y golau oren amrantu fod yn arwydd bod rhwystr yn y signal i lawr yr afon . Y peth cyntaf i'w wneud yw symud y ddyfais . Yn aml, bydd codi ei safle yn ddigon i dderbyn signal gwell .

Yn ogystal, mae'n bosibl bod y ddyfais yn rhy bell i ffwrdd o'r llwybrydd . Os yw hyn yn wir, efallai y bydd dim ond gosod eich dyfais a'ch llwybrydd yn agosach at ei gilydd yn ddigon i ddatrys y broblem.

Fel arall, gall fod rhywfaint o rwystr yn ffordd y signal . Ceisiwch osod eich dyfais neu'ch llwybrydd mewn safle gwahanol a gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw wrthrychau mawr rhyngddynt a allai fod yn ymyrryd â'r signal .

2>

Gweld hefyd: Yn gallu Arafu'r Rhyngrwyd Achosi FPS Isel (Atebwyd)

9> 3. Cryfder Signal WiFi Gwan

Efallai mai'r broblem yw bod gormod o ddyfeisiau wedi'u cysylltu â'r llwybrydd . Po fwyaf o ddyfeisiadau rydych chi'n cysylltu ag ef, y mwyaf yw'r galw rydych chi'n ei roi ar eich llwybrydd a'r arafaf fydd eich WiFiyn perfformio.

Felly, y ffordd orau o osgoi perfformiad araf yw analluogi pob tasg cefndir a datgysylltu dyfeisiau anactif . Gallwch wirio pa ddyfeisiau sy'n rhedeg ar hyn o bryd trwy wirio gosodiadau eich dyfais a thynnu'r dyfeisiau diangen oddi ar y rhestr cysylltiad.

4. Llwybrydd Wedi Hen Ddydd

Os ydych wedi rhoi cynnig ar bob un o'r uchod, ond bod y broblem yn parhau, mae'n werth gwirio oedran eich llwybrydd . Efallai mai hen lwybrydd sydd wedi dyddio yw'r broblem. Os yw hyn yn wir, yr unig ateb yw prynu llwybrydd mwy modern i gael y gorau o'ch Cox Panoramic .

Casgliad:

Yn olaf, os ydych wedi rhoi cynnig ar bob un o'r uchod a bod y golau oren yn dal i amrantu, mae'n bryd cysylltwch â Cox drwy ffonio eu tîm cymorth cwsmeriaid .
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.