4 Awgrym Datrys Problemau Os Nad yw Starlink Router yn Gweithio

4 Awgrym Datrys Problemau Os Nad yw Starlink Router yn Gweithio
Dennis Alvarez

llwybrydd starlink ddim yn gweithio

O ran rhyngrwyd lloeren, Starlink yw un o'r darparwyr mwyaf dibynadwy ar y farchnad. Gyda'i wasanaethau rhyngrwyd dibynadwy, gallwch gysylltu â'r rhyngrwyd trwy loeren Starlink a mwynhau mynediad i'r rhyngrwyd mewn ardaloedd lle mae diffyg rhwydwaith.

Fodd bynnag, byddai rheoli'r lloeren yn anos oni bai am lwybryddion Starlink, sy'n rheoli ac yn cysylltu chi â'ch rhwydwaith lloeren. Wedi dweud hynny, rydym wedi derbyn cwynion am berfformiad y llwybrydd Starlink. O ganlyniad, os nad yw'ch llwybrydd Starlink yn gweithio, dyma rai atebion cyflym i'ch rhoi ar waith eto.

  1. Gwiriwch Y Cysylltiadau:

Nid yw sefydlu rhwydwaith lloeren yr un peth â sefydlu system rwydweithio safonol. Y ddysgl Starlink yw'r darn pwysicaf o offer sy'n rheoli eich cysylltiad lloeren, felly gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i gysylltu'n iawn â'r llwybrydd. Archwiliwch ymddygiad goleuadau LED eich llwybrydd hefyd. Pan fyddwch chi'n plygio'ch llwybrydd i mewn, dylai golau gwyn solet oleuo, gan gadarnhau cysylltiad y llwybrydd. Dylai'r cysylltiadau pŵer a dysgl fod yn gadarn ac yn eistedd yn dda.

  1. Gwneud Ailosod Ffatri:

Ffordd arall o ddiystyru yw ailosod ffatri unrhyw broblemau gosodiadau posibl gyda'ch llwybrydd. Byddai defnyddwyr yn gwneud eu gorau glas i beidio â pherfformio ailosod ffatri oherwydd ei fodyn dileu eich holl osodiadau wedi'u ffurfweddu, felly nid dyma'r opsiwn cyntaf erioed ar gyfer datrys problemau. Mae ailosodiad ffatri, ar y llaw arall, yn ddefnyddiol ar gyfer atgyweirio rhai materion backend heb blymio'n ddwfn a chymhlethu'r broses. Os yw'ch llwybrydd yn rhoi problemau i chi, efallai ei fod yn gofyn am ailosod ffatri.

Gweld hefyd: Golau Coch Anghysbell Xfinity: 3 Ffordd i Atgyweirio

Oherwydd bod llawer o wahanol fathau o lwybryddion Starlink, y rhai mwyaf cyffredin yw llwybryddion hirsgwar. Gallwch ddatgysylltu ac ailgysylltu'ch llwybrydd hirsgwar o'r ffynhonnell bŵer dair gwaith yn olynol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu oedi o 2-3 eiliad ar ôl pob ategyn. Arhoswch nes bod y llwybrydd yn ailgychwyn. Bydd hyn yn cwblhau'r broses o ailosod. Fodd bynnag, Os oes gennych fersiwn gwahanol o'r llwybrydd Starlink, gallwch gyfeirio at ei lawlyfr am weithdrefn ddilys i ailosod eich llwybrydd.

Gweld hefyd: Sut i Fewngofnodi i App Starz Gyda Amazon? (Mewn 10 Cam Hawdd)
  1. Power Cycle Eich Llwybrydd: <9

Ateb ardderchog arall yw ailgychwyn eich llwybrydd. Er y gall ymddangos fel datrys problemau arferol, mae'n gwneud gwahaniaeth sylweddol. Yn gyntaf, tynnwch blwg pŵer y llwybrydd yn ofalus a'i osod o'r neilltu am 5 eiliad. Ailgysylltu'r llinyn pŵer a gwiriwch y cysylltiad ddwywaith. Cysylltwch â'ch llwybrydd gan ddefnyddio'r manylion cywir.

  1. Newid Eich SSID A'ch Cyfrinair:

Mae SSIDs yn hanfodol ar gyfer amddiffyn eich rhwydwaith rhag mynediad anawdurdodedig a cysylltiadau. Os ydych chi'n dal i ddibynnu ar rinweddau diofyn eich llwybrydd Starlink, gallai hynbod yn broblem. Mae'n bosibl bod dyfeisiau dieisiau eraill wedi'u cysylltu â'ch rhwydwaith, gan achosi tagfeydd rhwydwaith ac i'r rhwydwaith ymddangos yn anghyraeddadwy. O ganlyniad, mae newid tystlythyrau eich rhwydwaith yn gam doeth. Unwaith y byddwch wedi ffurfweddu'r manylion, ewch i'ch rhestr Wi-Fi a chysylltwch eich dyfeisiau â'r SSID Starlink sydd newydd ei ffurfweddu.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.