3 Rheswm Pam Mae gennych chi Rhyngrwyd Cyswllt Sydyn Araf (Gydag Ateb)

3 Rheswm Pam Mae gennych chi Rhyngrwyd Cyswllt Sydyn Araf (Gydag Ateb)
Dennis Alvarez

cysylltiad sydyn rhyngrwyd araf

Yn byw yn y genhedlaeth newydd hon, mae cyflymder rhyngrwyd da yr un mor bwysig i bawb â'u hanghenion sylfaenol. Suddenlink yw un o'r darparwyr cysylltiadau Rhyngrwyd gorau sy'n addo darparu gwasanaethau rhyngrwyd o'r ansawdd gorau gyda chyflymder cyflym iawn. Mae'n sicr yn swnio'n berffaith ond mae gan bopeth anfantais hefyd. Mae llawer o bobl wedi adrodd eu bod yn wynebu problemau rhyngrwyd araf Suddenlink.

Mae wedi bod yn broblem gyffredin a wynebir gan y mwyafrif o bobl lle maent yn sydyn yn colli eu cysylltiad Rhyngrwyd Suddenlink neu'n wynebu signalau rhyngrwyd Suddenlink isel iawn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich helpu i astudio'r rhesymau pam eich bod yn wynebu'r problemau cyflymder hyn gyda'ch rhyngrwyd Suddenlink a cheisio ein gorau i ddatrys y problemau hyn gyda rhai camau datrys problemau syml a hawdd.

Gweld hefyd: Sony KDL yn erbyn Sony XBR- Yr Opsiwn Gwell?

Suddenlink Gwasanaethau a Pholisi Rhyngrwyd

Mae Suddenlink yn cynnig ei wasanaethau Rhyngrwyd band eang ar ffurf gwahanol gynlluniau tanysgrifio, pob un â set ar wahân o wasanaethau rhyngrwyd gydag amrywiaeth o fanteision gan gynnwys uwchlwytho gwahanol yn ogystal â chyflymder llwytho i lawr.

Mae'r cynlluniau tanysgrifio a phrisiau. Daw'r cyflymderau rhyngrwyd penodol mewn cynlluniau pris gwahanol y mae Suddenlink wedi'u gosod yn dibynnu ar amrywiol ffactorau gwahanol megis cwmpas, lleoliad, cyflymder, cysylltiad, hyd, estyniad, newidiadau ac ati.

Mae Suddenlink yn ymdrechu'n galed i greu band eang Rhwydwaith rhyngrwyd sy'n gallucyflawni hyd at farc disgwyliadau eu cwsmeriaid. Ac eto mae Suddenlink yn esbonio'n glir ar eu gwefan swyddogol sut a pham na allwch chi bob amser gael yr un cyflymderau rhyngrwyd a ddisgrifir yn eich cynllun tanysgrifio rhyngrwyd.

Sut mae Cyflymder Rhyngrwyd Suddenlink yn gweithio?

Mae'r cyflymder llwytho i fyny yn ogystal â'r cyflymder llwytho i lawr a gewch fel arfer ar eich cynlluniau tanysgrifio yn cynrychioli'r cyflymderau rhyngrwyd cyfartalog fel y'u mesurir gan rwydwaith Suddenlink. Nid ydych bob amser yn cael profi'r un cyflymderau ysgrifenedig wrth ddefnyddio eu cysylltiad rhyngrwyd band eang yn ymarferol.

Yn hytrach, mae'r cyflymderau rhyngrwyd a gewch yn ganlyniad is-gyfunol braidd i weinyddion Rhyngrwyd y cwmni lleoliad a'r lle lle rydych chi, fel cwsmer, wedi gosod eich modemau rhyngrwyd.

Gweld hefyd: Adolygiadau Ffibr SUMO (4 Nodwedd Allweddol)

Pam Rydych chi'n Wynebu Rhyngrwyd Araf Sydyn?

Lle mae'r cwmni'n rheoli pwynt lleoliad eu gweinyddion, yno hefyd yn rhestr hir o ffactorau sy'n amrywio'n barhaus sydd allan o reolaeth y cwmni. Mae'r ffactorau newidiol hyn yn chwarae rhan bwysig wrth effeithio ar gyflymderau rhyngrwyd gwirioneddol ac yn achosi llawer o broblemau cyflymder a wynebir gan gwsmeriaid Suddenlink. Mae rhai ohonyn nhw wedi'u rhestru isod.

1) Ymarferoldeb Dyfais

Y math o ddyfais rydych chi'n ei defnyddio i gael mynediad at Wasanaethau Rhyngrwyd Suddenlink sydd bwysicaf. Os ydych chi'n wynebu problem cyflymder yn barhaus gyda'ch rhyngrwyd, mae'n fwy tebygol y bydd ymarferoldebnid yw eich dyfais yn cyfateb i ofynion eich cynllun rhyngrwyd.

Mae swyddogaeth dyfais yn dibynnu ar ei hoedran, meddalwedd, gallu prosesu, RAM, y system weithredu, amser defnyddio, nifer y rhaglenni sydd wedi'u gosod ac yn rhedeg ymlaen ar yr un pryd, ac yn bwysicaf oll os yw'n cynnwys rhyw raglen feddalwedd hysbysebu neu faleiswedd.

2) Math o Gysylltiad

Y peth nesaf sy'n effeithio'n bennaf ar eich Cyflymder Rhyngrwyd Sydyn yw'r math o gysylltiad rydych yn ei ddefnyddio i gael mynediad at wasanaethau Rhyngrwyd ar eich dyfais. Efallai ei fod wedi'i wifro neu'n gysylltiad diwifr ond mae pa ddyfais ddiwifr rydych chi'n ei defnyddio hefyd yn bwysig.

Mae'n ffaith adnabyddus bod cysylltiad â gwifrau yn darparu gwell cysylltiad rhyngrwyd heb unrhyw ymyrraeth gan rwydweithiau eraill. Ond mae yna lawer o bosibiliadau i'ch gwifren gael ei difrodi neu ei thorri gan amrywiol ffactorau allanol yn ogystal â mewnol.

O ran y cysylltiad diwifr, efallai na fydd yn rhaid i chi boeni am ffactorau amgylcheddol allanol ond mae yna lawer o faterion ymyrraeth yn cael eu hachosi. gan ymyrraeth signal o rwydweithiau eraill.

3) Llwybryddion a Modemau Rhyngrwyd

Wrth ddefnyddio cysylltiad diwifr, eich llwybrydd cartref neu fodem rhyngrwyd yw'r rhan bwysicaf o sefydlu cysylltiad cyflym i weinyddion rhyngrwyd Suddenlink. Daw'r llwybryddion a'r modemau mewn gwahanol fathau gyda'u manteision a'u hanfanteision eu hunain.

Mae rhai llwybryddion wedi'u hadeiladu ar gyfer pob mathcysylltiadau rhyngrwyd tra bod modemau rhyngrwyd eraill ond yn gallu darparu rhai cyflymderau rhyngrwyd cyfyngedig i chi, ni waeth beth sydd gan eich cynllun Rhyngrwyd Suddenlink i'w gynnig.

Er enghraifft, i fwynhau cyflymder rhyngrwyd cymaint â 20 Mbps, rydych chi' ll angen modem DOCSIS 3.0 ar gyfer eich cysylltiad rhyngrwyd. O ran gwasanaeth 1 Gig, bydd angen modem DOCSIS 3.0 arnoch ynghyd â phorthladdoedd 1 Gig Ethernet ynghyd â nodwedd bondio sianel 32 wrth 8.

Sut i Ddatrys Eich Problemau Rhyngrwyd Araf Cyswllt Sydyn?

Mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud o hyd i gael y cyflymderau gorau y mae eich cynllun Rhyngrwyd Suddenlink yn caniatáu ichi eu cael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r rhestr ganlynol.

1) Addasiadau Llwybrydd

Gan fod y llwybrydd rhyngrwyd yn ddyfais mor bwysig i gael cysylltiad rhyngrwyd sy'n gweithio'n iawn, gwnewch yn siŵr i wneud yr holl addasiadau angenrheidiol fel y gallwch chi fwynhau cysylltiad rhyngrwyd cyflym. Ffurfweddiadau llwybrydd sy'n effeithio fwyaf ar eich cyflymder rhyngrwyd, felly addaswch a chyfluniwch eich llwybrydd yn unol â'ch cynllun cyflymder Rhyngrwyd y tanysgrifiwyd iddo.

2) Osgowch Ymyrraeth Ddiangen

Defnyddiwch a Bob amser cysylltiad rhyngrwyd wedi'i ddiogelu gan gyfrinair. Nid ydych chi eisiau i ryw foi ar hap fod yn ymyrryd â chyflymder eich rhyngrwyd yr ydych chi'n talu swm golygus i Suddenlink amdano. Gallwch osgoi pob ymyrraeth ddiangen o'r fath trwy sefydlu amddiffyniad cyfrinair cryf ar eichCysylltiad Wi-Fi. Defnyddiwch gyfrinair unigryw na ellir ei ddyfalu'n hawdd.

3) Atal Amhariadau Signalau

Eich pethau cartref sy'n cynnwys eich holl offer trydanol fel eich oergell, teledu, golchi dillad peiriant, popty, ac offer trydanol eraill yn cynhyrchu ymyriadau yn trawsgludiad signal eich rhyngrwyd. Gallwch atal hyn trwy osod eich llwybrydd rhyngrwyd i ffwrdd o bopeth o'r fath mewn rhan fwy allanol o'ch tŷ.

Casgliad

Pa bynnag broblemau Rhyngrwyd Araf Sydynlink y gallech fod wynebu, trwy ddilyn y camau a roddwyd uchod gallwch yn hawdd oresgyn unrhyw faterion cyflymder. Os bydd eich problem cyflymder rhyngrwyd yn parhau, gallwch hefyd gael eich cysylltiad wedi'i wirio gan dechnegydd swyddogol Suddenlink.

Gallwch gysylltu â nhw drwy ddefnyddio eu gwasanaethau e-bost neu alwadau a byddant yn eich helpu i ddatrys yr holl broblemau cyflymder rydych chi'n wynebu'r rhyngrwyd. Ar ben hynny, gallwch newid eich tanysgrifiad rhyngrwyd i gynllun haen uwch os ydych chi'n teimlo fel mwynhau cyflymder rhyngrwyd llawer gwell.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.