3 Problem HDMI Cyffredin Insignia TV (Datrys Problemau)

3 Problem HDMI Cyffredin Insignia TV (Datrys Problemau)
Dennis Alvarez

problemau insignia tv hdmi

Os ydych chi'n mwynhau gwylio'r teledu yn eich amser rhydd yna dylech chi wybod yn barod bod cael gwasanaeth cebl da yn bwysig. Fodd bynnag, yr hyn nad yw rhai pobl yn ei ddeall yw y dylech chi hefyd gael teledu o ansawdd da. Mae hyn oherwydd bod y datrysiad a'r nodweddion cyffredinol a ddarperir i chi yn dibynnu ar y ddyfais rydych chi'n berchen arni.

O ystyried hyn, mae llawer o gwmnïau'n cynhyrchu setiau teledu. Ond mae un o'r rhai gorau o gwmpas yn cael ei adnabod fel Insignia. Os oes gennych chi ddiddordeb yn eu cynnyrch yna gallwch chi eu gwirio'n hawdd trwy ymweld â'u gwefan.

Gweld hefyd: 4 Ffordd i Atgyweirio Golau Coch Ffibr Google

Er, dylech nodi bod rhai defnyddwyr Insignia wedi adrodd bod y porthladd HDMI ar eu teledu yn achosi problemau. Gallai hyn ddigwydd i chi hefyd; dyma'n union pam y byddwn yn defnyddio'r erthygl hon i roi ychydig o gamau i chi a ddylai eich helpu i'w thrwsio.

Problemau HDMI Insignia TV

  1. 7>Gwirio Ceblau

Os yw eich gwifren HDMI yn achosi problemau, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw gwirio'ch cebl. Mae hyn yn eithaf syml a dylai eich helpu i drwsio'r mater heb fynd i mewn i bethau technegol.

Sicrhewch fod y cebl yn cael ei fewnosod yn dynn yn y porthladd. Os sylwch ei fod wedi dod yn rhydd yna gallwch hyd yn oed ei dynnu i ffwrdd a'i blygio'n ôl i mewn yn gadarn. Ar wahân i hyn, gwiriwch y cebl cyfan i weld a oes unrhyw blygiadau arno neu a allai fod wedi dodwedi'i ddifrodi.

Gweld hefyd: Beth mae Murata Gweithgynhyrchu yn ei olygu ar Fy WiFi?

Os sylwch ar unrhyw ddifrod, defnyddiwch gebl arall. Mae'n bwysig nad oes gan eich cebl unrhyw blygiadau rhyngddynt ac nad oes pwysau arno. Gall ceblau HDMI fod yn wan iawn a gall y rhain ddarfod yn hawdd.

Er, os yw'ch un chi wedi torri i lawr yn barod, gallwch brynu un newydd o siop gerllaw. Cofiwch y bydd ceblau o ansawdd da yn para am amser hir yn ogystal â sicrhau eich bod chi'n cael gwell ansawdd.

  1. Gwirio'r Ffynhonnell Mewnbwn

Ar wahân i'r cebl, efallai eich bod wedi dewis y ffynhonnell fewnbwn anghywir ar eich teledu ar ddamwain. Mae hon yn broblem gyffredin iawn a gallwch chi newid yn hawdd i un arall i'ch teclyn anghysbell. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y ffynhonnell mewnbwn HDMI fel y gall y gwasanaeth ddechrau gweithio.

Mae gan rai setiau teledu Insignia fwy nag un porth HDMI hefyd. Felly, gallwch geisio newid rhwng y gwahanol fewnbynnau ffynhonnell HDMI i weld pa un y mae eich cebl wedi'i gysylltu ag ef. Ar wahân i hyn, ffordd arall o wirio hyn yw trwy edrych ar gefn eich dyfais. Er os ydych wedi ei blygio ar eich wal, yna bydd yn anodd iawn.

  1. Ailosod Porthladd HDMI

Yn olaf, gallwch geisio gorffwyswch eich porthladd HDMI os bydd yr holl gamau uchod yn methu i chi. Gellir gwneud hyn trwy ddatgysylltu'r holl wifrau o'ch teledu a dyfeisiau eraill hefyd. Yna gallwch chi ddiffodd y rhain i gyd am ychydig funudauac yna eu cychwyn yn ôl i fyny. Yn olaf, plygiwch eich cebl HDMI yn ôl i mewn ac mae'n debygol y bydd eich problem wedi diflannu nawr.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.