3 Ffordd o Drwsio SIM Heb ei Ddarparu MM 2 ATT

3 Ffordd o Drwsio SIM Heb ei Ddarparu MM 2 ATT
Dennis Alvarez

sim heb ei ddarparu mm 2 yn&t

Os yw ffôn symudol yn cael ei ystyried fel y corff, yna'r cerdyn SIM yw enaid y corff hwnnw. Yn y byd hwn, pan fydd angen ffôn symudol arnom y rhan fwyaf o'r amser a dod yn anghenraid bob dydd, bydd yn anodd meddwl am eiliad pan na allwch ddefnyddio'ch ffôn symudol. Yna mae pethau'n gwaethygu pan fyddwch chi'n dod i wybod mai'r SIM sy'n gyfrifol am hyn.

Yn ddiweddar, adroddodd defnyddwyr AT&T fod hysbysiad yn ymddangos, yn dweud nad yw SIM wedi'i ddarparu MM 2. Mae'n anodd ei ddatrys a angen proffesiynoldeb i gael ei wneud yn gywir. Felly, ar gyfer ein darllenwyr, rydym wedi dod â rhai technegau proffesiynol i ddatrys materion o'r fath. Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw dilyn yr erthygl hon.

Sut i Drwsio SIM Heb ei Ddarparu MM 2 AT&T

Mae cannoedd o ddulliau y gallwch eu defnyddio i ddatrys materion o'r fath. Rydych chi yma yn darllen yr erthygl hon; byddwch yn cael eich cyfoethogi â rhai o'r dulliau gorau i ddatrys y broblem hon. Os ydych chi'n sownd wrth ddatrys problemau o'r fath, daliwch ati i sgrolio, ac isod, fe welwch ffordd i oresgyn eich problem.

1. SIM yn cael ei Atal dros dro o Anweithredol

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin a fydd yn achosi problem o'r fath yw bod eich SIM wedi'i atal. Rydym yn sicr yn gwybod bod angen i ni actifadu ein SIM cyn ei ddefnyddio, ac ar gyfer hyn, rydym yn gwneud yr holl bethau gofynnol. Ond, pan fydd y SIM wedi'i atal, go brin y byddwch chi'n dod i wybod amdano.

Gweld hefyd: 4 Ffordd o Drwsio Ni allai Google Voice Gosod Eich Galwad

Felly, os ydych chiyn wynebu materion sy'n ymwneud â'r ddarpariaeth SIM, yna ceisiwch ffonio canolfan gofal cwsmeriaid AT&T ac egluro'r broblem iddynt. Os caiff y SIM ei atal, bydd yn gofyn i chi wneud yr hyn sydd ei angen, a byddwch yn mwynhau SIM sy'n gweithio'n gywir.

2. Ailgychwyn y Ffôn Ac Ailosod y SIM

Y ffordd hawsaf o ddatrys materion darpariaeth mm2 a SIM yw trwy ailgychwyn y ffôn. Mae'n gweithio'r rhan fwyaf o'r amser ac fe'i hystyrir yn un o'r dulliau gweithio perffaith. Felly, cyn gwneud unrhyw beth arall, rhowch ailgychwyn i'ch ffôn symudol.

Os nad yw hyn yn gweithio, ailgychwynnwch y ffôn, tynnu'r cerdyn SIM, ei ailosod, ac ailgychwyn eich ffôn. Bydd yn eich helpu i ddatrys eich problem dim ond os nad oes unrhyw faterion yn ymwneud â'ch cerdyn SIM. Os oes problemau gyda'r cerdyn SIM, yna rhowch gynnig ar y dull cyntaf neu ewch i'r siop AT&T agosaf.

3. Ffoniwch Eich Darparwr Gwasanaeth

Os nad yw'r dulliau a grybwyllir uchod yn gweithio i chi (a phrin y bydd hynny'n digwydd), yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw ffonio canolfan gofal cwsmeriaid AT&T a rhoi gwybod iddynt am eich mater a'r holl ddulliau yr ydych wedi rhoi cynnig arnynt. Byddant yn eich helpu i ddatrys eich problem yn y modd gorau posibl.

Casgliad

Gweld hefyd: Sut i Ychwanegu App SHOWTIME at Vizio Smart TV? (2 ddull)

Yn fyr, rydym wedi darparu pob dull datrys problemau posibl yr oedd angen i chi ei ddatrys. eich mater. Bydd yr erthygl yn caniatáu ichi ddatrys eich problem gyda chyn lleied o ymdrech â phosiblgosod. Felly, dilynwch yr erthygl i'r diwedd i ddatrys eich problemau.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.