3 Ffordd i Atgyweirio Comcast 10.0.0.1 Ddim yn Gweithio

3 Ffordd i Atgyweirio Comcast 10.0.0.1 Ddim yn Gweithio
Dennis Alvarez

comcast 10.0.0.1 ddim yn gweithio

Gweld hefyd: 4 Ffordd o Atgyweirio Canllaw Mediacom Ddim yn Gweithio

Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n berchen ar rhyngrwyd Comcast, rydyn ni'n siŵr eich bod chi'n ddigon ffodus i fwynhau rhyngrwyd o safon. Ond, mae rhai dyddiau pan nad yw'r lwc a'r rhyngrwyd ar eich ochr chi. Gall fod yn ffactor sy'n peri gofid, ond nid oes dim y gallwch ei wneud pan fydd pethau'n dechrau mynd tua'r de.

Y problemau a adroddwyd amlaf gyda Comcast rhyngrwyd oedd Comcast 10.0.0.1, ddim yn gweithio. Gall fod yn anodd i chi ddatrys y broblem hon, ac mae'n eithaf annifyr pan na allwch ddatrys materion o'r fath. Os ydych chi yma yn darllen yr erthygl, yna bydd yn eich helpu i ddatrys y mater hwn.

Pam nad yw Comcast 10.0.0.1 yn Gweithio?

Efallai y bydd amryw rhesymau pam rydych yn wynebu mater o'r fath, ond rydym yma i'ch cynorthwyo gyda'r atebion gorau i'r mater hwn. Yn yr erthygl, byddwch yn cwrdd â rhai o'r syniadau gwych i ddatrys y mater, fel y crybwyllwyd uchod. Dilynwch y canllawiau a roddir isod, a byddwch yn gallu datrys y broblem.

1. Ailgychwyn y Llwybrydd

Y 10.0.0.1 y cyfeiriad porth i'ch gosodiad gweinyddol, ac mae'r broblem gyda'r gosodiad gweinyddol: yna mae'n fwyaf tebygol y byddwch chi'n wynebu'ch problemau rhyngrwyd. Felly, y peth cyntaf rydych chi'n mynd i'w wneud yw ailgychwyn eich llwybrydd.

Gweld hefyd: Ydy T-Mobile yn Defnyddio AT&T Towers?

Weithiau, yr ateb i'ch problem fwyaf yw cau craidd y broblem. Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r llwybrydd yn rhedegcyhyd fel ei fod yn stopio gweithio'n iawn. Os nad ydych yn gwybod pam eich bod yn wynebu'r broblem hon, ceisiwch ailgychwyn eich porwr. Bydd yn eich helpu i ddatrys y mater, a byddwch yn gallu cyrchu'r gosodiadau gweinyddol.

2. Rhowch gynnig ar 10.1.10.1

Os nad yw'r porth mynediad rhagosodedig i osodiad gweinyddol eich llwybrydd yn gweithio'n iawn, yna mae yna ateb y gallwch geisio datrys y mater. Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw ceisio rhoi 10.1.10.1 yn lle 10.0.0.1.

Bydd yn eich helpu i gael mynediad at osodiad gweinyddol y llwybrydd, ond mae angen i chi newid yr enw gweinyddol a'r cyfrinair. Ar ôl defnyddio 10.1.10.1, mae angen i chi roi cusadmin fel eich enw defnyddiwr a highspeed fel y cyfrinair. Bydd yn dechrau gweithio yn sicr.

3. Ailosod Data Ffatri

Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r llwybrydd yn gweithio'n amhriodol oherwydd nid ydym wedi rhoi siec iddo cyhyd. Os yw'r llwybrydd yn rhedeg cyhyd ac nad ydych wedi gwirio am unrhyw faleiswedd neu broblemau eraill o'r fath, yna'r unig ateb y byddwch yn ei ddefnyddio yw ailosod eich llwybrydd data ffatri.

Bydd ailosod eich llwybrydd yn rhoi bywyd newydd iddo , a byddwch yn gallu datrys yr holl faterion sy'n ymwneud ag ef. Ond, sicrhewch eich bod wedi bod trwy'r holl ddulliau a roddir uchod cyn ailosod eich llwybrydd. Ailosod y llwybrydd yw eich dewis olaf ac nid yr un cyntaf.

Casgliad

Yn y drafft, fe welwch rai o'r dulliau gorau i ddatrys y problemau sy'n ymwneud â yrComcast 10.0.0.1 Ddim yn Gweithio. Dilynwch yr erthygl a byddwch yn feistr i ddatrys materion cyffredin o'r fath.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.